Komponistforeningens likestillingspris deles ut i dag

2. februar 2021

Tirsdag 2. februar kl 18.00 er både styreleder Jørgen Karlstrøm og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja digitalt til stede på Nordlysfestivalen for å overrekke og hedre mottakeren av Komponistforeningens likestillingspris 2020.

Prisen går til professor og musikkforsker Hilde Synnøve Blix for hennes kreativitet og innovative arbeid for likestilling i akademia, særlig innenfor fagområdet kunst og musikk.


Om likestillingsprisen

Vi lever i et av verdens mest likestilte land, likevel har vi fortsatt langt igjen for et likestilt arbeidsliv. Derfor er det viktig å fremheve de som baner vei, de som går foran og viser at det er både plass til – og på sin plass med en likevekt av kvinner og menn på alle plan i musikkfeltet, forteller styreleder Jørgen Karlstrøm.

Komponistforeningen har delt ut likestillingsprisen siden foreningens 100-årsjubileum i 2017, og tidligere gitt denne prisen til en festival, en skribent og en dirigent. Nå rettes blikket mot en utdanningsinstitusjon der det arbeides systematisk med kunnskapsutvikling og kjønnsbalanse for akademia og musikkfeltet.

OM PRISVINNEREN
Hilde Synnøve Blix har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Trondheim (1985–1991) og doktorgrad i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole.

Hennes forskningsinteresser er blant annet læringsstrategier, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess. Hun har ledet forskningsrådsprosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfagene», og i 2017 fikk hun likestillingsprisen ved UiT.

Les mer om forskningsprosjektet her.

– Vi setter stor pris på det omfattende arbeidet Hilde Synnøve Blix gjør, og det er en stor glede å kunne overrekke henne Komponistforeningens Likestillingspris for 2020 ved en konsert på Nordlysfestivalen i Tromsø, i den delen av landet hvor hun har sitt virke, sier Karlstrøm.

Plakett

Prisvinneren har et brennende engasjement for saken og fokuset fortsetter også utenfor normal arbeidstid. Hilde Synnøve Blix er opptatt av å finne nye, innovative formidlingsformer, og bedriver systematisk «Framsnakk» som likestillingstiltak og setter søkelyset på kompetente kvinner via blant annet artikler på Wikipedia og Facebook.

Vi håper at det er unge utøvere, studenter, akademikere og publikummere som ser dette og lar seg inspirere av Hilde Synnøve Blix , og gjennom hennes arbeid kan se hvilke muligheter som åpner seg gjennom kunnskap og kompetanse – uavhengig av kjønn, sier Karlstrøm.

PRISUTDELING 2. FEBRUAR KL 18.00 PÅ NORDLYSFESTIVALEN
Prosjektorkesteret UNGSY er et samarbeid mellom Kulturskolen i Tromsø og Arktisk Filharmoni. Med i orkesteret er elever og lærere fra kulturskolen i Tromsø, Arktisk Filharmonis kammerorkester, studenter fra UIT-Musikkonservatoriet og dyktige amatørmusikere fra byen. Målet med orkesteret er å gi de unge musikerne en mulighet til samspill med profesjonelle musikere og den flotte opplevelsen det er å spille i et symfoniorkester. Dette innebærer både nærmøte med fantastisk musikk, og samhandling med mange andre unge musikere og profesjonelle utøvere.

Hvert år får en ung musiker mulighet til å være solist med UNGSY. Denne gangen er det sangeren Tuva Frydenlund som får muligheten. Tuva er 18 år og går tredje året på talentprogrammet i musikk ved Kongsbakken VGS i samarbeid med Musikkonservatoriet.

Per Kristian Skalstad er kveldens dirigent.

Konserten strømmes direkte og vil være gratis for publikum.