Fritt Ukraina, frihet for kunstnerne

23. mars 2022

Adobe Stock 492712188

Illustrasjon: voinsveta/stock.adobe.com

Illustrasjon: voinsveta/stock.adobe.com

Norsk Komponistforening fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi er fortvilet over de menneskelige lidelsene Russlands ulovlige angrep påfører det ukrainske folket. Invasjonen er også et angrep på demokratiske verdier, ytringsfrihet og den frie kunsten, og vi ser med bekymring på ringvirkningene den vil kunne ha for kunstnerisk og menneskelig frihet generelt. Vi slutter opp om sanksjonene Norge har innført.
Uttalelse om invasjonen av Ukraina

Vår oppfatning er at kulturlivet i denne situasjonen har ansvar for å unngå samhandling eller samarbeid som kan oppfattes som en støtte til det russiske regimet. Dette kommer til å være gjeldende så lenge Norge opprettholder sanksjonene mot Russland. Norsk Komponistforening ønsker ikke å involvere seg i tiltak som kan bli oppfattet som støtte til regimet, eller gi dette inntekter. Det innebærer russiske statsstøttede og statlige institusjoner, eller der vi ser at enkeltkunstnere har gått ut med støtte til Russlands krigføring.

Samtidig vil vi stille oss solidariske med de som jobber mot, eller tar avstand fra, det russiske regimets angrep på et fritt land og menneskets frihet. Enkeltkunstneres kritiske blikk og utforskende holdning til fenomener og samfunn er i seg selv viktige motkrefter til autoritære ledelsesformer. Vi er sterkt bekymret for russiske kunstnere og alle andre som søker frihet og utvikling, men som nå trues til å innordne seg et regime som ønsker det motsatte.

Norsk Komponistforening ønsker å innrette virksomheten slik at vi i størst mulig grad kan unngå at konflikten brukes til å skape mer avstand, mindre toleranse for andre og en svekket ytringsfrihet. Vi ønsker en løpende dialog med andre kulturorganisasjoner og med myndighetene, slik at vi kan mobilisere våre krefter der vi kan og skal, og utgjøre en sterk stemme mot angrepet på kunstnerisk og menneskelig frihet, og en like sterk stemme for de kunstnerne som jobber for det samme i Ukraina, og i Russland.