Nye tillitsvalgte etter NKFs generalforsamling

24. mai 2022

20220521 152550

Foto. Beate Styri

Fra generalforsamlingen på Litteraturhuset, 21. mai 2022

Foto. Beate Styri

Lørdag 21. mai 2022 ble NKFs generalforsamling avholdt på Litteraturhuset i Oslo.

Styret har ambisjoner om at Komponistforeningen skal kunne jobbe med politisk og faglig tyngde på viktige områder i kunstmusikkfeltet. Både feltet og medlemsmassen i foreningen er i utvidelse.

For å styrke det politiske arbeidet og for å kunne speile en større del av medlemsmassen, vedtok generalforsamlingen en vedtektsendring i § 10 om styrets sammensetning. Styret kan nå bestå av fem eller sju personer. Velges et styre på totalt sju personer skal det også velges en 2. nestleder.

På denne generalforsamlingen økte styret sammensetningen til sju personer, og vi fikk vår første gang to nestledere i foreningen.

STYRETS SAMMENSETNING

F.o.m. 21.05.2022

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Stine Sørlie, nestleder
 • Ragnar Rasmussen
 • Mathilde Grooss Viddal
 • Knut Olaf Sunde
 • Gyrid Kaldestad
 • Tine Surel Lange, vara
 • Anders Hannevold, vara
 • Martyna Kosecka, vara

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)

 • Morten Christophersen, leder
 • Marcus Paus, medlem
 • Anders Tveit, medlem
 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, medlem
 • Anna Berg, vara
 • Steinar Yggeseth, vara

STIPENDKOMITEEN

 • Jan Martin Smørdal, leder
 • Kjell Samkopf, medlem
 • Kristin Norderval, medlem
 • Hilde Holsen, medlem
 • Ewa Jacobsson, vara
 • Ruth Bakke, vara

VALGKOMITEEN

 • Bente Leiknes Thorsen, leder
 • Bjarne Kvinnsland
 • Craig Farr
 • Kaja Bjørntvedt, vara

DESISORER

 • Kristin Bolstad
 • Torstein Aagaard-Nilsen

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform.