Første samling for KUPP 2.2

29. september 2023

20230927 130524 web

Foto: Beate Styri

Bak fra venstre: Jonas Lie Skaarud, Anders Hannevold, Louisa Palmi Danielsson. Foran fra venstre: Tobi Pfeil, Inga Margrete Aas, Ingebjørg Vilhelmsen, Ida Habbestad (NKF) og Kaja Bjørntvedt (Music Norway).

Foto: Beate Styri

Komponistene i KUPP 2.2 har hatt sin første samling i Oslo denne uken. Her møtte de Rob Young i skriveworkshop, Therese Ulvo som snakket om egen komposisjons-karriere, strategiske grep og orkesterverden, og Bente Leiknes Thorsen om det å være sin egen manager.

Mia Hallesby, forlagssjef i Musikkforlagene og styreleder i Musikkforleggerne fortalte om forlagsbransjen, og Pål Dimmen om hvordan en ung norsk komponist passer inn i Music Norways tilskuddsordninger.

I tillegg fikk komponistene en coaching session med Kéa Ostovany, Head of Coaching & People Development i Talent Norge med tittel “Energy management & Impact”.

KUPP-komponister 23/24

Med på samlingen var også Ida Habbestad, daglig leder i Norsk Komponistforening og Kaja Bjørntvedt, rådgiver og prosjektleder kunstmusikk i Music Norway.

Med utviklingsprogrammet KUPP ønsker Norsk Komponistforening og Music Norway å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få nyttige veiledere og verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.

KUPP blir gjennomført i samarbeid med Music Norway, og er støttet av Talent Norge, Sparebankstiftelsen og Det norske komponistfond.