Komponistforeningen har levert innspill til Medietilsynet

14. mai 2021

Norsk Komponistforening leverte denne uken innspill til Medietilsynets utredning om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.
Heidi V. Pedersen, politisk rådgiver NKF

«Vi skal vurdere korleis tilbodet frå NRK, samanlikna med tilbodet frå andre aktørar, bidrar til innhalds- og brukarmangfald, korleis NRK oppfyller ansvaret sitt for å dekke blindsoner, og vurdere korleis NRK, spesielt gjennom det digitale nyheits- og aktualitetstilbodet sitt, påverkar konkurransen», skriver Medietilsynet om utredningen.

For Komponistforeningens del er det pågående arbeidet en anledning til å understreke viktigheten av at Medietilsynet også ser på kulturfeltet generelt, og musikken spesielt. NRKs ansvar for mangfold og redaksjonelt innhold gjelder like mye her, men får sjeldnere et tilsvarende analyseblikk på seg enn det nyhetstilbudet gjør. Innspillet vårt handlet i stor grad om de problemstillingene vi tok opp i klagen vår til Kringkastingsrådet i mars, gjennom det senere oppropet og våre tidligere innspill om NRKs ansvar for økt bruk av norsk musikk. Vi har også lagt ved lenker til hele debatten som har vært i forkant og i kjølevannet av klagen, og argumentert for at den store støtten klagen har fått, i seg selv gir grunn til en nærmere analyse av om NRK bidrar slik de er forpliktet til. Våre tre hovedpunkter:

  • Vi mener at NRK ikke oppfyller sitt samfunnsoppdrag når de gjelder krav til musikkmangfold, redaksjonell behandling og bruk av norsk musikk
  • Vi mener at Medietilsynets allmennkringkastingsrapport bør legge større vekt på analyse av hvordan NRK oppfyller sitt samfunnsoppdrag
  • Vi mener at KUD bør endre NRK-plakaten dersom man er opptatt av plakatens ambisjoner om å fremme norsk musikkliv og kulturuttrykk og stimulere norske produksjonsmiljø.

Utredningen gjøres på oppdrag av Kulturdepartementet og skal være ferdig den 30. september.

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Hovedoppgaven er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom å jobbe for mediemangfold og kritisk medieforståelse. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.