20210604 164407

Beate Styri

Nye tillitsvalgte i Komponistforeningen

10. juni 2021

Fredag 4. juni gjennomførte vi årets generalforsamling på Zoom. Møtet ble ledet fra Litteraturhuset, og ordstyrer var Mette Møller, generalsekretær i Den norske Forfatterforening.

Styrets nye sammensetning

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder (ikke på valg)
 • Stine Sørlie, nestleder (ikke på valg)
 • Ragnar Rasmussen, styremedlem (ikke på valg)
 • Mathilde Grooss Viddal, styremedlem (ny)
 • Knut Olaf Sunde, styremedlem (ny)
 • Martin Hirsti-Kvam, 1. varamedlem (gjenvalg)
 • Tine Surel Lange, 2. varamedlem (ny)
 • Øyvind Mæland, 3. varamedlem (ny)

Musikkfaglig utvalg (MU)

 • Morten Christophersen, leder (ikke på valg)
 • Marcus Paus, medlem (gjenvalg)
 • Anders Tveit, medlem (ny)
 • Agnes Ida Pettersen, medlem (ikke på valg)
 • Ida Helene Heidel, varamedlem (ny)
 • Steinar Yggeseth, varamedlem (ny)

Stipendkomiteen

 • Gyrid Kaldestad, leder (ikke på valg)
 • Kjell Samkopf, medlem (ny)
 • Dagfinn Koch, medlem (ikke på valg)
 • Jan Martin Smørdal, medlem (ny)
 • Ewa Jacobsson varamedlem (ny)
 • Kari Beate Tandberg, varamedlem (ny)

Valgkomiteen

 • Bente Leiknes Thorsen, leder (ny)
 • Bjarne Kvinnsland, medlem (gjenvalg)
 • Knut Vaage, medlem (ikke på valg)
 • Ragnhild Berstad, varamedlem (ny)

Desisorer

 • Kaja Bjørntvedt, desisor 1 (gjenvalg)
 • Torstein Aagaard-Nilsen, desisor 2 (ny)