Knut Olaf Sunde er ny styreleder i Norsk Komponistforening

15. juni 2024

Knut Olaf Sunde 260822 31 foto Renate Madsen NKF

© Renate Madsen

© Renate Madsen

Mandag 10. juni ble Knut Olaf Sunde valgt til ny styreleder i Norsk Komponistforening. Dagen etter ble han valgt inn som styremedlem i TONO.

Kjære medlemmer

Da jeg vokste opp, så jeg på kultur som noe tørt og kjedelig, som ikke angikk meg. Senere oppdaget jeg at kultur er overalt, rundt oss, hele tiden, nesten som luften vi puster i.

Man sier at det er «kultur for noe». Kultur er summen av tanker, ideer, tradisjoner og holdninger. Kultur er hvordan vi er; hva vi ønsker og vektlegger, den binder oss sammen. Vi former samfunnet vårt gjennom lover og regler, i et område, i et land. Vi binder landskapet. Landskapet formes av kulturen — og kulturen formes av landskapet. Kulturen og relasjonene mellom oss er det vi som samfunn vil beskytte, hvis det verste skulle skje. Kulturen er det vi mennesker lever i og for, om ikke nødvendigvis av.

Da jeg vokste opp, så jeg på kultur som noe tørt og kjedelig, som ikke angikk meg. Senere oppdaget jeg at kultur er overalt, rundt oss, hele tiden, nesten som luften vi puster i. Knut Olaf Sunde, styreleder

Kultur er ikke statisk. Vi må hele tiden beskytte og forme den, slik at den ikke buler ut for mye, eller dras i stykker. Kultur er i konstant bevegelse, påvirket fra alle kanter av politikk, filosofi, teknologi. Og kunst.

For midt i sentrum, i denne alltid pågående oppgaven med å forme kulturen, står kunsten og utfordrer kulturen. Kunsten stiller spørsmål: den stiller nye spørsmål, og gamle helt på nytt. Kunsten korrigerer. Den endrer perspektiver. Den er vanskelig å få øye på og definere. Den kan være ubegripelig, mislykket, opphøyd. Kunsten har mange navn. Og den prøver på noe.

Til enhver tid må vi holde av plass i midten, gi rom til kunsten som forsøker å forme nye ideer, uavhengig av hvordan den gjør det. Rommet holdes ikke åpent av seg selv, men gror igjen hvis vi glemmer hvorfor det er der. Omgivelsenes krav kan sige inn i det og tømme det for luft. Ingen skilt merker veien dit, rommet unndrar seg definisjon, det er i flyt. Akkurat det skal vi verne og fremme.

Fakta

Knut Olaf Sunde (f. 1976) er komponist og kunstnerisk forsker som jobber med konseptuell og stedsorientert musikk, utvidet varighet og omsluttende musikalske situasjoner.

Knut Olaf Sunde har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole og Musikhögskolan i Göteborg.

Sundes PhD-prosjekt «Site Awareness In Music–recontextualizing asensation of another place (NMH 2020) ser på hvordan kontekst og sted påvirker vår persepsjon og fortolkning av musikk.

Komponisten:
Sunde kombinerer ofte opptak av materiale komponert for akustiske instrumenter med prosessert, syntetisert materiale og lydlandskap. Hans verk «Himdalen ble nominert til Edvardprisen i 2019 i kategorien utfordrer, og albumet «VertigoRoom» ble nominert til Spellemannprisen i 2018 i kategorien samtid.
For mer info, se Knut Olaf Sundes hjemmeside: https://kosunde.no/

Tillitsverv:
Knut Olaf Sunde var nestleder og kasserer i UNM Norge 2000-2006, leder i nyMusikks Komponistgruppe 2001-2004, nestleder i Norsk Komponistforening 2006-2012, styremedlem i Det norske komponistfond 2007-2013, medlem i TONOs fordelingsutvalg fra 2019 og styremedlem i Norsk Komponistforening fra 2021-2024. Tirsdag 11. juni ble han valgt inn som styremedlem i TONO.

Som styreleder i Norsk Komponistforening (NKF) er Knut Olaf Sunde rådsmedlem i Nordisk Komponistråd og er NKFs representant i ECSA.

Vi er én av mange aktører

Norsk Komponistforening (NKF) er én av mange aktører som bidrar til å skape et rom som er fritt, åpent og gir næring til nye og uredde ideer. Som ny styreleder i foreningen er det sentralt for meg å kunne bidra til å holde rommet åpent.

Dagen etter at jeg tiltrådte tok TONOs årsmøte stilling til de overordnede prinsippene for en ny avregningsmodell. I forkant av årsmøtet ba vi TONO om å gi medlemmene klarere informasjon om konsekvensen av store endringer, og om en mer tydelig avklaring av handlingsrommet.

TONOs årsmøte 11. juni 2024 sa med 57,1 % flertall nei til den foreslåtte modellen, og ba derved TONOs styre jobbe videre med prinsippene, handlingsrommet og hva man vil gjøre for å ivareta bredden av TONOs medlemmer, før saken igjen fremmes for TONOs årsmøte til vedtak.

Felles utfordninger

Også vi i NKF er for at en ny modell skal erstatte den eksisterende. Samtidig ønsker vi at TONO som en kollektiv forvaltningsorganisasjon skal fungere for alle rettighetshavere. Særlig i en tid der kunstig intelligens trenger seg på, tror jeg alle medlemmer av TONO har felles interesse av en levende musikkultur, en levende musikkscene med musikk skapt av levende mennesker i Norge. Vi har felles utfordringer, og må sikre at modellen gjør det relevant for alle TONOs medlemmer å være forvaltet av TONO. Det er allerede gjort et betydelig arbeid i TONO med dette, og jeg ser frem til et konstruktivt og transparent samarbeid for å ferdigstille en ny modell.

Norsk Komponistforening er et lagarbeid, og det er en veldrevet, profesjonell og effektiv organisasjon jeg nå overtar ansvaret for. Svært kompetente tillitsvalgte og en robust og erfaren administrasjon skal jobbe sammen for norske komponister og norsk musikkliv.

Jeg ser frem til det tette samarbeidet og vil rette en spesiell takk for det betydelige arbeidet Jørgen Karlstrøm har gjort som styreleder de foregående åtte årene. Tillitsverv er bare til låns, og foreningen hadde ikke vært der den er i dag uten alle de som har utviklet den gjennom sine verv før meg. Jeg håper å kunne bidra til å utvikle foreningen videre, for nåværende og fremtidige medlemmer, og de som kommer etter meg.

Tillitsverv er bare til låns, og foreningen hadde ikke vært der den er i dag uten alle de som har utviklet den gjennom sine verv før meg. Knut Olaf Sunde, styreleder
Knut Olaf Sunde 260822 31 foto Renate Madsen NKF

© Renate Madsen

Knut Olaf Sunde, styreleder i NKF

Tusen takk for tilliten!

Norsk Komponistforening (NKF) er bygd opp av følgende organer: Årsmøtet, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen. Her er våre tillitsvalgte etter 10. juni 2024.