Frokost med kulturpolitikerne

29. oktober 2021

20211027 091119

FOTO: BEATE STYRI

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i samtale med Håkon Haugsbø.

FOTO: BEATE STYRI

Onsdag morgen hadde Musikkindustriens Næringsråd invitert statsråd Anette Trettebergstuen til frokostsamtale på Youngs.

- Det er verdens mest spennende jobb, sa den ferske kultur- og likestillingsministeren. Hun fortalte om intens aktivitet for å endre det «arvede» budsjettet der hun oppfatter det mest nødvendig. Kunstnerøkonomi ble trukket fram som viktigste sak.

Ministermøtet ble etterfulgt av en panelsamtale med medlemmer i Familie-og kulturkomiteen, med journalist Håkon Haugsbø som moderator. Politikerpanelet besto av Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Tage Pettersen (H), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og komiteleder Grunde Almeland (V). Samtalen gikk om kulturaktivitet i hele landet, oppbygging etter pandemien og om det ikke nå burde være det frie feltets tiår.

Det var også korte appeller fra musikkbransjen, representert ved Gry Bråtøymyr (Norsk Jazzforum) og som representerte arrangørsiden, og Ole Henrik Antonsen (NOPA) som representerte MIR.

– Det er ingen form for kompensasjon i det nye budsjettet, påpekte Antonsen. Samtidig som det tar tid å bygge opp noe nytt, og utgiftene kommer fort.

Fra MIRs side ble det også etterlyst et større fokus på kultur som næring og på styrket arbeid for kultureksport. – Det er nesten ingen som jobber med det i Kulturdepartementet, sa Antonsen.

Åslaug Sem-Jacobsen plukket opp den ballen og sa at Norge nok måtte tørre å gå litt mer i den retningen. Sør-Korea kom opp som et spesielt, men interessant eksempel på et land som hadde lykkes stort med sin kultureksport, en satsing de hadde startet da landet hadde dårlig råd.

Bråtøymyr adresserte skjevheten mellom det frie feltet og institusjoner, hvor 80 % går til institusjoner og 20 % til det frie feltet. - Vi bør ha en NoU som ser på sårbarheten i det frie feltet, sa hun.

– Ja, vi må levere på det frie feltets tiår, repliserte Tage Pettersen. – Den tyveprosenten må det gjøres noe med.