Vi søker komponister til KUPP 2.1

6. oktober 2021

DEV 3365

Foto: Dev Dhunsi

KUPP-deltakere 2020-2021.

Foto: Dev Dhunsi

Vi søker syv komponister under 35 år som ønsker å jobbe målrettet med internasjonal profilering i perioden 2021-2022.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer samt et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid.

Det legges her opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening også vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor hver av dem står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

– Jeg er utrolig glad i dette programmet, og den gode responsen det har fått her hjemme og interessen det har fått der ute forteller meg at dette er en viktig satsing å videreføre. Jeg er takknemlig for støtten fra våre partnere som gjør det mulig å gjennomføre. Det er rett og slett et veldig fint program for oss å få jobbe med, der vi kan både få utforske og forsøke å svare på de utfordringer unge komponister står overfor akkurat nå, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway.

Bestillingen av verk er et sentralt element i KUPP, og det er særlig gledelig å kunne lyse ut nye midler i så uforutsigbar tid som vi er inne i nå. Jeg tror både på innholdet, verkene og fremtiden, og jeg håper og tror at KUPP oppleves viktig for de som får sjansen til å delta. Kathrine Synnes Finnskog

Programmet går over ett år og består av kursing, mentorsessions, promotering, nettverkssamlinger, komponering av nye verk samt møter med programansvarlige i festivaler, plateselskaper og andre relevante aktører. Det blir lagt opp til fire felles samlinger, hvor komponistene dels arbeider i gruppe, dels individuelt. Ved deltakelse i programmet forplikter komponistene seg til å delta i samlingene og til å jobbe aktivt og målrettet mellom samlingene i programmet. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse.

Innholdet i programmet blir satt sammen av Music Norway og Norsk Komponistforening.

Er du i målgruppen? Meld din interesse på skjemaet under.

Søknadsfrist 27. oktober.

Skjema

Personopplysninger oppgitt i dette skjemaet vil bli behandlet konfidensielt. Alle oppføringer arkiveres og sikres i tråd med Norsk komponistforenings rutiner. Alle personopplyninger i dette skjemaet vil slettes ved halvårlig rutine. Alle opplastede filer slettes etter at saksbehandlingen er ferdig.

Om deg
Navn

Man må være 35 år eller yngre for å søke om deltakelse i KUPP

Adresse

Du må være registrert i Brønnøysundregisteret

Om musikken din og motivasjonen til å søke om deltakelse i KUPP
1500 tegn igjen
1000 tegn igjen
1000 tegn igjen
1000 tegn igjen

1500 tegn igjen
1000 tegn igjen

Kan du være med på samlingene?

Tirsdag 12.09 og onsdag 13.09.2023 *
Mandag 06.11 og tirsdag 07.11.2023 *
Onsdag 07.02 og torsdag 08.02.2024 *
Torsdag 25.4 og fredag 26.4.2024 *
Vedlegg
Lenker til lydeksempler/annet

Her kan du legge til en eller flere lenker (inntil fire) til feks SoundCloud-spilleliste, Youtube eller andre relevante tjenester. Du kan også lenke til en mappe på en av de tilgjengelige fildelingstjenestene (Dropbox, Jottacloud, Googledrive etc). Ikke bruk Spotify, Apple music eller tilsvarende som krever innlogging/brukertilgang. Husk at formatet bør være i et universelt format som kan avspilles i nettleser. Dersom du heller ønsker å legge til filer kan du gjøre det i neste valg, men der er det en begrensing på 32 MB

Nettadresse Beskrivelse

Maks 32 mb totalt. Skjemaet skriver over forrige opplasting så legg alle filene til samdig.

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Det norske komponistfond. Med KUPP ønsker vi å tilrettelegge for at unge norske komponister skal få verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og i en periode få noen inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene.