Bli med og skap levende musikkhistorie!

3. august 2021

20210222 125435

Foto: Beate Styri

Foto: Beate Styri

Sammen har vi sjansen til å utvide og styrke norsk korpsrepertoar!
Oppdatert juni 2023

Å jobbe sammen med levende komponister, dirigenter og musikanter frem mot et nytt stykke er alltid spennende, og til inspirasjon for alle. Samtidig bidrar vi med å skape musikkhistorie fra vår egen tid.

Her søker du om støtte til bestillingsverk, se lenker nederst på siden:

 • Det norske komponistfond hos Musikkfondene.
 • Støtteordningen “Komposisjon og produksjon av musikk” hos Norsk kulturråd.
 • Fond for lyd og bilde “Prosjektstøtte musikk – (konsert, turné og komponering)”.
Det å kunne samarbeide med musikanter og dirigenter i en skapende prosess er inspirerende og utrolig givende. Sammen kan vi skape en levende musikkhistorie og bidra til å føre gamle tradisjoner videre i nyere format.
Torstein Aagaard-Nilsen, komponist, dirigent og pedagog

Nytt repertoar – hvor kan man få penger til å bestille ny musikk?

Støtte til komponisthonorar ved bestilling av ny musikk = bestillingsverk. Alle sjangre kan få støtte. Ønsker korpset å bestille et nytt verk, kan man søke Musikkfondene, Kulturrådet og/eller Fond for lyd og bilde om midler til å betale komponisten.

Om støtteordningene

Det norske komponistfond/Musikkfondene
Det norske komponistfond skal stimulere til å fremme skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Fondet innvilger midler til bestillingsverk og prosjektverk, primært laget av komponister som bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Både en bestiller og en komponist/låtskriver kan søke om støtte til komponisthonorar.
En bestiller kan være et korps eller et kor, en fremføringsinstitusjon, utøver, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles. Bestillere som skal søke til prosjekter med flere komponister/låtskrivere, må legge inn en søknad for hver komponist/låtskriver. Styret behandler hver søknad individuelt. For komponister er det en forutsetning at komposisjonen skal fremføres på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer, og man må ha en intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidler.

Søknadsfrister for Det norske komponistfond er 2. mars og 2. oktober 2023, begge kl. 13:00.

Norsk kulturråds støtteordning – Komposisjon og produksjon av musikk

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Komponister, musikere arrangører, festivaler, musikere og institusjoner kan søke om støtte. Honorarene skal gå til komponister / skapende medvirkende og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen fremfører det og har en plan for videre formidling til publikum.

Hvem kan søke?

Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner, fremføringsinstitusjoner kan søke tilskudd til å bestille en komposisjon eller musikkproduksjon.
Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader.

Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer.

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • kostnader til innspilling og plateproduksjon
 • bestillerens kostnader som utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), administrasjon, markedsføring og publikumsarbeid
 • utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné
 • komponister under utdanning
 • forprosjekter

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søknadsfrist
for Norsk kulturråds støtteordning – Komposisjon og produksjon av musikk er 5. desember 2023, kl. 13:00.

Tilleggsinformasjon for profesjonelle korps og ensembler
Hos Kulturrådet kan det også søkes tilskudd til videre konsert- og turnéformidling av produksjonene etter urfremføring fra deres ordning for musikere og musikkensembler. Tilskuddsordningen er sjangeråpen og retter seg mot profesjonelle musikere, artister, ensembler og band.

Tilskuddsordningen bidrar til at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig og rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.

Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september. Les mer om ordningen for konsert- og turnéprosjekter og til helårig virksomhet og drift.
Les mer om ordningen her>>>

Kort oppsummert
Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale.

Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering.

Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

Spesifikt om denne ordningen

 • Det kan søkes tilskudd til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
 • Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt.
 • Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

Obs: Prosjektstøtte musikk omfatter ikke innspilling og produksjon av musikk. Da må man søke Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte Fonogram.

Hvem kan søke?
Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Søknadsfrist for Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte musikk (konsert, turné og komponering) er 5. september 2023 kl. 13:00.

Hvordan søke ?

Les utlysningstekster nøye!

Dersom korpset er bestiller:
Skriv en kort presentasjon av korpset/ensemblet/orkesteret med en motivasjonstekst om hvorfor dere søker om midler til ny musikk. Presenter komponisten dere har bedt om å lage verket for dere, og gå i dialog med vedkommende for å formulere den kunstneriske motivasjonen med verket. Fortell om når og hvor og i hvilken anledning det nye verket skal fremføres. Fortell også hvordan dere vil bruke verket videre. F.eks. ha det på konsertprogram på en turné, i konkurranser og annen fremtidig bruk.

Utvalgene som vurdere søknadene får mange søknader og har kort tid på å behandle hver av dem. Vær derfor så spesifikk som mulig, tenk kvalitet fremfor kvantitet og ha de viktigste poengene først!

Bruk Norsk Komponistforening og NOPAs bestillingssatser når honorar til komponist eller arrangør skal beregnes. Beløpet skal i sin helhet gå til den eller de som gjør komposisjonsarbeidet / arrangeringen.

På Komponistforeningens hjemmesider finner dere en nøkkel for hvordan man beregner honorar ut ifra antall stemmer og lengde på verk. Snakk med komponisten og avtal beløp ut ifra gjeldende satser.

Generelt om søknader

 • Lag et realistisk budsjett.
 • Legg ved en god prosjektbeskrivelse dersom ordningen ber om det.
 • Vær ute i god tid. Les veiledningen nøye, sjekk ordnings krav og formål.


Ressurssider