Seminarprogram

20. november 2023

Fagseminar LI Post 1920 x 1080 px

Fagseminaret avholdes i Oslo Håndverks- og Industriforening i Rosenkrantz' gate 7, Oslo.

"Musikk, skaping og bevissthet"

Human consciousness is just about the last surviving mystery. Daniel Dennett, filosof

Hjerte, hjerne, magefølelse – tro, tvil, viten – teori, teknikk, tradisjon – historie, samfunn, strømninger – natur, kultur, ritualer – drømmer, visjoner, emosjoner – identitet, impulser, inspirasjon – bevissthet, underbevissthet, det uvisste…

  • Sted for seminar, begge dager: Oslo Håndverks- og Industriforening i Rosenkrantz' gate 7. Hovedinngang fra Kristian IVs gate 7, like ovenfor Hotell Bristol.

LØRDAG 9. DESEMBER

10.00 - 10.30 Ankomst og velkommen

10.30 - 11.30 Musikk, skaping, bevissthet og sannhet
Ved Christian Lysvåg. Moderator: Ida Habbestad

11.30 - 12.00 Kunstpause: Musikalsk interpretasjon / ved Ole Martin Huser-Olsen
12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 14.00 Skapelsesprosesser I
Ved Anne Hytta, Stein Eide, Hilde Marie Holsen. Moderator: Gyrid Nordal Kaldestad

14.00 - 14.40 TONO-blikk på kunstig intelligens / ved Inger Elise Mey
Moderator: Ida Habbestad

14.40 - 15.00 Kunstpause: Musikalsk interpretasjon / ved Ole Martin Huser-Olsen

15.00 - 15.30 Pause

15.30 - 15.50 Degenerativ KI? / ved Jon Håtun

15.50 - 17.00 NKF-blikk på kunstig intelligens
Ved Martin Hirsti-Kvam, Knut Olaf Sunde, Rune Rebne

SØNDAG 10. DESEMBER

11.00 - 12.00 Musikk, skaping og bevissthet – og kunstens potensiale
Ved Maria Tryti Vennerød, Emil Bernhardt, Ruth Wilhelmine Meyer
Moderator: Morten Christophersen


12.00 - 12.15 Generativ KI og musikk(sk)aping / ved Koka Nikoladze

12.15 - 13.15 KI-fremtiden: Utopier og dystopier
Ved Tine Surel Lange (video), Ignas Krunglevičius, Koka Nikoladze
Moderator: Gyrid Nordal Kaldestad


13.15 - 14.15 Lunsj

14.15 - 14.30 Kunstpause: Musikalsk interpretasjon / ved Ole Martin Huser-Olsen

14.30 - 15.30 Skapelsesprosesser II
Ved Sigurd Fischer Olsen, Maria Tryti Vennerød, Bendik Sells. Moderator: Ida Habbestad

15.30 - 16.10 Skapelsesprosesser og ytringskamp
Ved Idin Samimi Mofakham, Martyna Kosecka og Mirsaeed Hosseiny Panah

16.10 - 16.30 Pause

16.30 - 17.30 Skapelsesprosesser III
Ved Louisa Palmi, Tobi Pfeil, Cisser Mæhl. Moderator: Martin Hirsti-Kvam

17.30 - 17.50 Kunstpause: Musikalsk interpretasjon / ved Ole Martin Huser-Olsen

17.50 - 18.00 Avrunding

Om årets programinnhold

«Mye av det som vi regner som mest vesentlig med det å være menneske har sin kilde i søvn, drømmer og den indre, virtuelle verdenen som er vår om natten», skriver bevissthetsfilosof Christian Lysvåg. Å skape er en prosess som ofte starter med å famle i mørket – ikke ulikt vekstene i naturen, som vokser opp fra frø og forgreininger i mørket under jorden. Med natten som inngangsport, vil Lysvåg innlede seminaret med å tenke høyt, og etter hvert i dialog med Ida Habbestad og oss på seminaret, omkring bevissthet, sanselighet, intimitet, mørke og stillhet, og den metafysiske tilbakestillingen dette representerer som kontrast til det vi i våken tilstand er tilbøyelige til å definere som sant og virkelig. I forlengelse av dette kommer vi også inn på temaene kunstig intelligens, og ikke minst kunstens og musikkens plass i dette bildet.

Under seminaret vil vi få live demonstrasjoner av hvordan generativ kunstig intelligens i praksis fungerer, både knyttet opp mot musikalsk komposisjon, presentert ved Koka Nikoladze, og på det visuelle området, presentert av Jon Håtun, aka Jono El Grande. Dette vil inngå som et bakteppe for refleksjoner rundt hva som utspiller seg, og hva som står på spill, i møte med denne teknologien og de nye verktøyene.

Inger Elise Mey er jurist og har de siste 20 år vært avdelingsdirektør for TONOs medieavdeling, men går fra årsskiftet over i en nyopprettet stilling som Director of International Affairs i TONO. Hun kommer til seminaret for å snakke om kunstig intelligens i et opphavsrettsperspektiv, samt orientere nærmere om hvordan TONO jobber nasjonalt og internasjonalt, herunder også hvordan Norge og EU arbeider med relevant lovgivning på dette området.

Diskusjonene rundt kunstig intelligens videreføres i plenum, og med ChatGPT, ledet av et panel bestående av Martin Hirsti-Kvam, Knut Olaf Sunde og Rune Rebne, som arbeider med fordelingsspørsmål og opphavsrettslige anliggender i diverse verv i Komponistforeningens ledelse og styre, i foreningens forhandlingsutvalg og i TONOs fordelingsutvalg.

Tine Surel Lange har laget en performance-video til seminaret. Dette vil innlede en panelsamtale der Ignas Krunglevičius og Koka Nikoladze vil bruke fantasien, og i samtale med Gyrid Nordal Kaldestad ta for seg hypotetiske utopiske og dystopiske forestillinger rundt hva kunstig intelligens vil kunne bety for kunsten, for musikken, og for menneskelig aktivitet og eksistens.

Menneskelig intelligens og bevissthet i skapende prosesser blir også en rød tråd gjennom helgen. Hvilke mer og mindre bevisste valg tar vi som skapende og utøvende kunstnere? Gitarist Ole Martin Huser-Olsen vil fremføre korte verk han har bestilt av norske komponister, og gi et innblikk i innstuderingen og valg rundt interpretasjonen av denne musikken. Videre får vi innblikk i den kunstneriske praksisen til Idin Samimi Mofakham og Mirsaeed Hosseiny Panah, som i samtale med Martyna Kosecka vil videreføre samtaler fra fjorårets seminar om skapelsesprosesser og ytringskamp, med utgangspunkt i deres erfaringer fra Iran og Polen. For øvrig møter vi Anne Hytta, Stein Eide, Hilde Marie Holsen, Sigurd Fischer Olsen, Maria Tryti Vennerød, Bendik Sells, Louisa Palmi, Tobi Pfeil og Cisser Mæhl i paneler om skapelsesprosesser som gir innblikk i spesifikke verk, moderert av Gyrid Nordal Kaldestad, Ida Habbestad og Martin Hirsti-Kvam, med både levende fremføringer og innspilte smakebiter underveis.

Seminartematikken blir dessuten løftet i et panel bestående av Maria Tryti Vennerød, Emil Bernhardt og Ruth Wilhelmine Meyer, i samtale med Morten Christophersen. De vil nøste i trådene rundt seminarets overskrift musikk, skaping og bevissthet. Hvilket potensial utgjør kunsten og musikken i tiden vi lever i, og tiden vi går i møte? Motstridende verdenssyn og manipuleringer av fakta er nå i større grad enn tidligere i ferd med å innhente kunstnere, blant annet i og med generativ kunstig intelligens, der dét som likner og presenteres som autentisk, menneskeskapt kunst, ikke nødvendigvis lenger trenger å være det. Representerer kunsten håp – og er det håp for kunsten?

Medvirkende

Christian Lysvåg – filosof
Ole Martin Huser-Olsen – gitarist
Inger Elise Mey – TONO, avdelingsdirektør for Online Media, og fra nyttår Director of International Affairs
Jon Håtun – komponist, kunstner, førsteamanuensis ved Westerdals Institutt for kreativitet, fortelling og design, Høyskolen Kristiania
Koka Nikoladze – komponist, kunstner, førsteamanuensis i fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi ved NMH
Tine Surel Lange – komponist, kunstner
Ignas Krunglevičius – komponist, kunstner
Ruth Wilhemine Meyer – komponist, sanger
Emil Bernhardt – skribent, kritiker, komponist, filosof
Maria Tryti Vennerød – dramatiker
Morten Christophersen – komponist, leder for musikkfaglig utvalg i NKF
Mirsaeed Hosseiny Panah – komponist, musiker
Idin Samimi Mofakham – komponist, musiker
Martyna Kosecka
– komponist, musiker, dirigent, stipendiat ved NMH
Anne Hytta – komponist, hardingfelespiller
Stein Eide – komponist
Sigurd Fischer Olsen – komponist, musiker
Hilde Marie Holsen – komponist, musiker
Bendik Sells – komponist, musiker
Cisser Mæhl
– komponist, sanger, multi-instrumentalist
Tobi Pfeil
– komponist, kunstner, musiker, KUPP-deltaker
Louisa Palmi
– komponist, lydkunstner, musiker, KUPP-deltaker
Rune Rebne – komponist, representant i TONOs fordelingsutvalg
Knut Olaf Sunde – komponist, styremedlem i NKF, representant i TONOs fordelingsutvalg
Martin Hirsti-Kvam – komponist, nestleder i NKF
Gyrid Nordal Kaldestad – komponist, sanger, kunststipendiat ved NTNU, nestleder i NKF
Ida Habbestad – skribent, kritiker, daglig leder i NKF

Seminarkomiteen:
Stine Sørlie har ledet årets seminararbeid, i samarbeid med Komponistforeningens nestledere Martin Hirsti-Kvam og Gyrid Nordal Kaldestad, samt Komponistforeningens administrasjon.