Disse endringene vil vi ha i NRK-plakaten

9. februar 2022

Jørgen Karlstrøm foto Nina Hurum 407 A2038 4

Foto: Nina Hurum

Styreleder Jørgen Karlstrøm, Norsk Komponistforening

Foto: Nina Hurum

NRK-plakaten skal revideres, og har nå vært på høring. Norsk Komponistforening foreslår endringer med mål om mer norsk musikk på alle radiokanaler og i TV-produksjoner, en sidestilling av skapende og utøvende kunstnere, egne krav om norskkomponert musikk og bedre kulturjournalistikk.

Medietilsynets utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet er et viktig grunnlag for revideringen.

- Medietilsynets tydelige vektlegging av NRKs særskilte ansvar som kommersiell motvekt bør føre til presiseringer i føringene for NRK, sier styreleder i NKF, Jørgen Karlstrøm.

Han mener at kulturoppdraget til NRK må bli mye tydeligere og er glad for at Medietilsynet kommer med flere anbefalinger i tråd med innspill Norsk Komponistforening (NKF) har gjennom lengre tid. Han er også glad for at kulturfeltet står samlet bak flere viktige krav i høringsrunden. NKF slutter seg for eksempel til innspill fra Norwaco om endringer for å sikre at NRK ivaretar sitt ansvar for digital tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, og rimelige vederlag for bruken av det.

NRK plakaten høringsinnspill 070222 NKF