Det betyr mye å motta en slik pris og anerkjennelse

3. mai 2023

Ingfrid NR647 Geir Dokken

Foto: Geir Dokken

Ingfrid Breie Nyhus

Foto: Geir Dokken

Ingfrid Breie Nyhus er tildelt prisen Årets verk 2022 for "Slåttepiano II".
– Å arbeide med Slåttepiano er noe jeg gjør i stor grad alene, helt fra idé til fremførelse. Jeg bygger materialet ut fra og inn i egne hender samtidig med å lete fram en storform. Det er et kroppslig tålmodighetsarbeid. Videre er jeg alene i den sårbare situasjonen det er å la musikken møte et publikum, der jeg setter meg fore å skape en ny dreining av det skapte, for hver gang det spilles. Jeg produserer også innspillingene mine selv, og gir ut på eget selskap. Å være i en slik omfattende prosess alene er mange ganger veldig krevende, og nettopp derfor betyr det mye for meg å motta en slik pris og anerkjennelse.

Jeg er til stadighet nysgjerrig på potensielle samtaler, flettinger, responser, konflikter, forflytninger, mellom ulike tradisjoner og estetikker - og det preger de fleste arbeidene jeg gjør. Det kan derfor ofte være uklart hvilken sjanger resultatet hører hjemme i. Slike uklarheter og tvetydigheter tiltrekker meg, og jeg liker å jobbe med dem. Det er mange instanser i kulturlivet som holder hardt på ferdigdefinerte båser. Derfor vil jeg takke Komponistforeningen for at dørene holdes åpne for at en utøvende komposisjonsprosess kan vinne prisen Årets Verk. Og at et verk som har en slik tvetydig sjanger- eller tradisjonstilhørighet, kan vinne prisen. Det syns jeg er flott, og jeg er takknemlig for det.

Referansematerialet til "Slåttepiano II" er mangfoldig. Jeg er som nevnt til dels alene om mye av prosessen - men samtidig er jeg sammen med en drøss av stemmer og mennesker og musikker som synger og spiller med meg, i arbeidet med Slåttepiano-musikken.

Jeg vil takke alle de folkemusikkutøverne som inspirerer meg og andre, og jeg vil takke folkemusikkarkivene vi har her i landet, som gjør at det er mulig å dykke inn i et rikt utvalg av lydlig og musikalsk historie fra en fellesskapsmusikk.

Jeg vil takke Agder Folkemusikkarkiv spesielt, og Setesdalsmusikere som Olav Heggland, Såvi Rysstad, Gro Heddi Brokke og Torleif Bjørgum.

Og jeg vil takke alle de pianistene og komponistene som hver dag er med på å utvide og inspirere hva det kan bety å spille musikk på et flygel.
Hjertelig tusen takk!
Ingfrid Breie Nyhus, prisvinner Årets verk 2022
Plaketter med blomster

Foto: Beate Styri

Norsk Komponistforening deler årlig ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform. Musikkfaglig utvalg (MU) nominerer 20 verk fra de innsendte forslagene.

En internasjonal jury bestående av en dirigent/utøver, en kritiker, en utenlandsk komponist og en representant fra MU kårer tre vinnere fra de nominerte.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner. Les om kriteriene for Årets verk her.