Norsk
Komponistforening

Årets verk

26. mars 2021

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Retningslinjer for «Årets verk»

Alle, inkludert komponisten selv, kan foreslå inntil fem verk, uavhengig av sjanger og format. Verkene skal være (ur)fremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene. Bare verk hvor det kan fremskaffes lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon) vil bli vurdert.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Prisvinnerne får en pengegave på kr 50 000 kroner hver. Styret avgjør tid, sted og format for utdeling av prisen.

Dersom juryen mener at det ikke finnes en egnet kandidat, kan de anbefale at prisen ikke deles ut.

Tildeling av prisen «Årets verk» kunngjøres ved pressemelding.

Frist for nominasjon: 19.04.21

Årets verk 2