Norsk
Komponistforening

Årets verk

26. mars 2021

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Retningslinjer for «Årets verk»

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Hver forslagsstiller kan foreslå inntil fem verk. Kun ett av verkene kan være komponert av forslagsstilleren selv. Anonyme forslag blir ikke vurdert. Verkene skal være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de de siste tre kalenderårene (2019-2021).

Verk som tidligere har blitt foreslått, men ikke nominert kan foreslås igjen. I utgangspunktet blir ikke verk som har blitt nominert vurdert igjen, men dersom en annen enn komponisten selv nominerer dette verket, vil det tas opp til ny vurdering.

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak (eller annen relevant dokumentasjon). NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.

Forslag til Årets verk

Ønsker du å sende inn forslag til verk til den første runden av «Årets verk», kan du benytte deg av skjemaet under.

Frist for nominasjon: 5. juni 2022

Skjema

Navn *
Hva er din rolle i tilknytning til det verket du foreslår? *

Flere valg er mulig

500 tegn igjen
Fremføring(er): *

Verket må ha vært fremført minst en gang, men legg gjerne inn flere rader dersom verket er fremført flere ganger. Om verket er fremført før 2019 kan det ikke nomineres. Verk som har urfremføring i år (2022) kan heller ikke nomineres. Det viktigste er at det er urfremført i perioden 2019-2021 og er ikke nødvendig å legge til alle gangene verket har blitt fremført.

År Hvor Hvem (utøver) Anledning/annet

Maks 800 tegn

800 tegn igjen
Dokumentasjon *

Vedleggene kan ikke samlet utgjøre mer en 32 mb. Det er kun mulig å legge ved pdf, lyd eller videofiler.

Lenke til dokumentasjon
URL: Beskrivelse

Bruk dette feltet til å gi oss informasjon om hvor vi kan få tak i dokumentasjon (partitur og/eller lyd) dersom det ikke er vedlagt søknaden.

Årets verk 2