Milliongave fra Sparebankstiftelsen DNB

31. august 2023

20230829 115440

Foto: Beate Styri

Vi er svært takknemlige for den generøse gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet gjør det mulig å fortsette rehabiliteringen og videreutvikling av eiendommen i Larvik, sier daglig leder Ida Habbestad.

Foto: Beate Styri

Tirsdag 29. august deltok Norsk Komponistforening ved Sparebankstiftelsen DNBs mottakelse i Larvik sammen med de andre mottakerne i Vestfold ved denne tildelingsrunden.

Marit Kaupang Klewe fra Sparebanken DNB overrakte gavesjekken på kr 1.500 000. Midlene skal gå til videre oppgradering av Bibalos hus, som Komponistforeningen arvet i 2019 av kunstnerparet Grete Lis og Antonio Bibalo. Deres ønske var at huset skulle komme kunstnere til gode, gjennom kortere eller lengre arbeidsopphold til kunstnerisk fordypning og produksjon.

- Det er utrolig flott og et stort ansvar å få tildelt en så betydelig sum. Det blir et viktig bidrag til videreutvikling av stedet. En av våre målsettinger er å kunne formidle kulturhistorien som finnes på Gon til et bredere publikum, sa daglig leder Ida Habbestad da hun og politisk rådgiver Pål Grødahl mottok gavesjekken.

Arven etter Bibalo

Antonio Bibalo ble medlem i Norsk Komponistforening i 1967 og var en sentral skikkelse i det norske komponistmiljøet til han døde i 2008. Opera var hovedformatet og musikken hans ble fremført på de store scenene over hele Europa. Bibalo ble utnevnt til æresborger i Larvik, og fikk tildelt St Olavs Orden i 1992.

Antonio kom opprinnelig fra Italia, men flyttet til Norge i 1956 etter et besøk i Larvik. Hytta på Gon var liten og spartansk, men i årene som fulgte ble den bygget på en rekke ganger. Sammen med sin danske kone, kunstneren Grete Lis Bibalo, skapte de et unikt sted som var tilpasset deres liv og arbeid

Antonio og Grete Lis Bibalo hadde begge en omfattende virksomhet og hadde mye besøk av andre kunstnere fra hele verden. Da Grete Lis døde i 2019 hadde hun testamentert eiendommen til Komponistforeningen. Paret ville at huset skulle forbli et kreativt sted hvor kunstnere innen ulike uttrykksformer kunne få inspirasjon og skape nye verk.

En av årsakene til at Komponistforeningen valgte å ta på seg ansvaret med å overta Bibalo-huset, er at vi gjennom å tilby arbeidsopphold i boligen og samarbeid med lokale kulturinstitusjoner kan vise hva ekteparet har betydd for kunstnere og komponister i Norge.

- Vi har sett betydningen av at stedet fortsatt kan være en plass for skapende kunstnere, og av å skape forbindelser mellom kunstnerne og lokalt kulturliv. Bibalo-paret var også opptatt av samarbeid på tvers av kunstformer. I tråd med dette søkte vi derfor om midler fra Sparebankstiftelsen DNB for oppgradere stedet slik at flere kunstnere kan oppholde seg der samtidig, sa Ida Habbestad i takketalen til Sparebankstiftelsen.

Mye arbeidstid og egne midler er investert i en grunnleggende renovering, og det siste året har huset vært tatt i bruk av Komponistforeningens medlemmer som har kunnet søke om arbeidsopphold i Bibalos hus. Gjennom samarbeidet med Vestfold fylkeskommune har også en lokal kunstner fått innvilget et arbeidsopphold i høst.

Verdiskapende arbeid

Komponistforeningen ønsker videre at huset skal brukes i foreningens arbeid for å belyse verdien av kunstnerisk ytringsfrihet. I sommer hadde tre ukrainske kunstnere et 14 dagers opphold i huset der de fikk en etterlengtet pause fra krigshandlingene og ro til å arbeide med musikk. Senere i år skal huset disponeres i en måned av kunstnere gjennom SafeMuse, en organisasjon som jobber for nettopp forfulgte kunstnere. I og med at Grete Lis var dansk, og det går direkteferge fra Danmark til Larvik, har vi tilbudt medlemmer fra Dansk Komponistforening arbeidsopphold i boligen.

- Vi er videre i samarbeid med Larvik kommune, kulturlivet i Larvik og med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi ser for oss et sted som kan romme flere tilbud, for flere kunstnere og kulturelle prosjekter, og som kan gi innbyggerne i Larvik kommune, nabokommunene og Vestfold og Telemark et nytt kunstnerisk og kulturhistorisk tilbud, forteller Ida Habbestad.

Allerede til helgen kan folk i Larviksområdet stifte nærmere bekjentskap med kunsterparet Bibalo, og høre Antonios musikk i Bølgen Kulturhus.

Konsert og omvisning på Gon

I kjølvannet av Larviks æresborger Antonio Bibalos 100-årsjubileum, presenterer Bølgen Kulturhus konserten Bibalo i 101 søndag 3. september. På programmet står musikk fra hele Antonio Bibalos karriere, bundet sammen av pianisten Anders Brunsvik, som selv var en nær venn av komponisten og en av hans mest aktive tolkere. På konserten medvirker Vegard Lund på gitar, Haldor Mæland på klaver og sangeren Helene Wold. Mæland hadde også et nært samarbeid med Bibalo. 

Vi er veldig glade for at bevaring og utvikling av Bibalo-huset havnet hos en seriøs aktør. Slik holdes historien levende og nye kunstprosjekt kan skapes. Camilla Svendsen, daglig leder Bølgen Kulturhus

En begrenset gruppe av de som har kjøpt billetter til Bibalo i 101 har fått en unik invitasjon med tilbud om å besøke kunstnerboligen på Gon i forkant av konserten. Gjennom omvisning og foredrag i Grete Lis’ og Antonio Bibalos hjem vil de få et innblikk i stedet på Gon hvor kunstnerparet fra Italia og Danmark valgte å bosette seg. Det var her de hentet inspirasjon til sine kunstverk og komposisjoner.

Omvisning og foredrag ledes av kunstnerparets nære venn, musiker Anders Brunsvik, som gir konsertpublikummet en introduksjon til Antonios liv og musikalske betydning som kunstner ute ved komponistens eget hjem før de får høre musikken på Bølgen Kulturhus.

Kort om kunstnerparet Bibalo

 • Antonio Bibalo f. 1922 i Trieste, Italia, død 2008, Larvik
 • Ferietur til Norge og Larvik i 1956, bosatte seg på Gon i 1957
 • Ble medlem i Norsk Komponistforening 1967
 • Ble norsk statsborger i 1967
 • Ridder av St. Olavsorden i 1991
 • Vinner av Lindemanprisen i 1992
 • Utnevnt til æresborger i Larvik under byjubileet i 1996
 • Statens æresstipend i 2001
 • Grete Lis Bibalo f. 1937 i Nykøping, Danmark, død 2029, Larvik
 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Vestfold Bildende Kunstnere
 • Sekretær i Vestfold Bildende Kunstnere 1977–78, formann samme sted 1978
 • Har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet på Haugar i Tønsberg i 2014
 • Utsmykninger og verk i offentlige samlinger har hun blant annet gjort for Porsgrunn Fabrikker på Herøya,Grand Hotel i Larvik, Sandefjord Faste Galleri og Vestfold fylkes kulturstyre