Komponistforeningen er på Arendalsuka

17. august 2022

Arendalsuka 22 Jorgen og Pal

Foto: Sunniva Bærgum

Politisk rådgiver Pål Grødahl og styreleder Jørgen Karlstrøm deltar på Arendalsuka.

Foto: Sunniva Bærgum

Styreleder Jørgen Karlstrøm og politisk rådgiver Pål Grødahl skal møte politikere og organisasjoner i Arendal for å få frem norske komponisters rolle og betydning i det norske samfunn.
– Norsk Komponistforening ønsker å hjelpe norske medier og institusjoner med å slippe til flere stemmer, skape større uttrykksmangfold, bedre kjønnsbalanse og representativitet på musikkfeltet. Å spille mer ny norsk musikk vil bidra til å bedre alle dimensjoner av disse spørsmålene. Jørgen Karlstrøm, styreleder

I møte med norske kulturpolitikere vi vil legge vekt på følgende:

  • Større uttrykksmangfold, bedre kjønnsbalanse, og bredere representasjon av ulike stemmer
  • Underskuddet av ny norskkomponert musikk i kulturinstitusjonene
  • En mulig incentivordning for ytterligere bruk av ny norsk musikk ved institusjonene
  • Situasjonen for ny norsk musikk i NRK

Vi skal og være til stede og stille spørsmål ved debattene på kulturområdet torsdag 18. august.

Aredalsuka 22 Kathy Lie IMG 0328

Foto: Pål Grødahl/NKF

Styreleder Jørgen Karlstrøm skal møte flere politikere i Arendal, her i hyggelig samtale med stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) i Familie- og kulturkomiteen.