Felles innspill til ny regjeringsplattform

24. september 2021

Innspillregjeringsplattformnettside3 1200x0
Norsk Komponistforening, NOPA, FONO, GramArt og Musikkforleggerne ber den nye regjeringen gjøre et løft for norsk musikk på alle plattformer og arenaer. I et felles innspill foreslår vi at det blir etablert en incentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama. Les innspillet til ny regjeringsplattform her.

Andelen av norskprodusert musikk i salg, strømming og kommersiell kringkasting har sunket de senere år. Utviklingen er forsterket under korona-pandemien. En annen langvarig trend er at rettigheter til norske musikkverk og musikkinnspillinger selges ut av landet.

Norsk musikk er viktig for vår identitet og kultur. Regjeringen vil derfor jobbe for å løfte norsk musikk på alle plattformer og arenaer, samt legge til rette for at «norske» rettigheter i størst mulig grad forblir i Norge.

Opphavsrettslovgivningen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Det skal opprettes en incentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.

Oslo, 24.09.2021

Ole Henrik Antonsen, styreleder NOPA
Larry Bringsjord, styreleder FONO
Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening Ivar S. Peersen, styreleder Gramart
Kai Robøle, styreleder Musikkforleggerne

Innspill til regjeringsplattform