Hvordan står det til med fremføringen av norsk kunstmusikk i Norge?

18. oktober 2019

Vår repertoarundersøkelse er klar! Velkommen til lansering 28. oktober på Litteraturhuset i Oslo.

Flere av de nordiske komponistforeningene lager oversikter over hva musikkinstitusjoner og ensembler fremfører. Målet er å synliggjøre de lokale komponistenes bidrag til musikklivet. Vi vil også skape diskusjon om ulike institusjoners ansvar for å bidra til at kunstfeltet utvikler seg videre med skapende kunstneres ideer, refleksjoner og kritiske korrektiv til samfunnet.

Norsk Komponistforening ønsker å lage gode verktøy for diskusjonen: en statistikk som kan si noe om dagens situasjon sammenliknet med tidligere sesonger, og som kan gi en målestokk på fremføringsinstansenes innsats på dette området, inkludert fordelingen musikk laget av kvinner og menn.

Til den norske undersøkelsen har vi innhentet oversikt over fremføringene i alle norske orkestre, samt utvalgte ensembler som Cikada/Oslo Sinfonietta, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor og BIT20 Ensemble i sesongene 2015-16, 2016-17, 2017-18 og 2018-19. Totalt er det registrert ca. 150 000 minutter med musikk.

Vi ser både positive og negative utviklingstrekk sammenliknet med vår tidligere undersøkelse fra 2011, og inviterer til presentasjon av våre funn under en pressekonferanse mandag 28. oktober kl. 12.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Presentasjonen er åpen for presse, politikere, aktører i musikklivet og andre interesserte.

Registrer din deltakelse på skjemaet under innen fredag 25.10, da vi serverer lett lunsj i lokalet fra kl 11.30 og trenger en pekepinn på hvor mange som kommer.

Velkommen!

Kontaktinformasjon:

Vedr. undersøkelsen:
Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening
jorgen@komponist.no
tlf 957 25 736

Vedr. pressekonferansen:
Ida Habbestad, daglig leder Norsk Komponistforening
ida@komponist.no
tlf 997 26 559

Beate Styri, kommunikasjonsansvarlig Norsk Komponistforening
beate@komponist.no
tlf 906 06 661