Jørgen Karlstrøm foto Renate Madsen nkf 20200829 50

© Renate Madsen

100 nye arbeidsstipender er en god start!

9. november 2021

Den nye regjeringen la i går frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022.

– Det er godt å se at det endelig kommer en skikkelig økning i antallet stipendhjemler, sier styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm. – Ettersom 20 nye stipender allerede var lagt inn av den forrige regjeringen betyr dette en økning på 120 sammenlignet med 2021. Dermed er vi oppe i om lag 1/3 av det anslåtte behovet vi har bedt om i løpet av perioden, sier han.

Karlstrøm er også veldig fornøyd med at det satses på kultur som næring gjennom Norwegian Arts Abroad, ved en bevilgningsøkning på 8,6 millioner til styrking av kulturfremme på utenriksstasjonene. Støtten skal gi norske kulturutøvere flere muligheter internasjonalt og bidra til utviklingen av kunst og kultur av høy kvalitet, heter det av tilleggsforslaget.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har som uttalt mål å skape aktivitet i hele landet, styrke kunstnerøkonomien og i større grad gjøre det mulig å leve av å være kunstner. I tillegg til flere stipender og mer til kulturfremme i utlandet, er det også forslag om en tilleggsbevilgning på 20 millioner og 1,8 millioner til henholdsvis Kulturfondet og Fond for lyd og bilde. Midlene til Kulturfondet deles likt mellom tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd og til ordningen for musikkfestivaler.

– Dette er positive tiltak, men vi ser igjen at de som skaper musikken blir litt glemt. Dersom målet om bedret kunstnerøkonomi skal nås og nyskaping skal sikres, må rettighetshavere også få et løft, sier Karlstrøm. – Det går på viktige endringer i forbindelse med innføringen av DSM-direktivet, på økte bevilgninger til bestillingsverkordningen i Norsk kulturfond og krav til de store institusjonene gjennom tilskuddsbrevene. Videre har vi meldt om en bekymring for at det frie feltet vil bli skadelidende hvis institusjoner med statlig støtte også skal kunne søke støtte fra Kulturfondet. Den nye regjeringen har ikke gått inn i dette i sin tilleggsproposisjon, og vi ser fram til en dialog med statsråden og komitémedlemmer om den saken og våre andre innspill.

Regjeringen har for øvrig besluttet å stoppe prosessen med navneskiftet i Kulturrådet, som fra 1. januar skulle hete Kultur Norge.