Stor takk til vår avtroppende styreleder Jørgen Karlstrøm

13. juni 2024

20240610 182855

Foto: Beate Styri

Mandag 10. juni ble Jørgen Karlstrøm takket av som styreleder i Norsk Komponistforening etter åtte innholdsrike år.

Foto: Beate Styri

Mandag 10. juni avholdt Norsk Komponistforening sin generalforsamling. Til stående applaus gikk Jørgen Karlstrøm av som styreleder etter åtte begivenhetsrike år.
Tekst: Martin A. Hirsti-Kvam, nestleder i NKF

Kjære Jørgen

Du klarte det nesten! Hadde du bare holdt ut i knappe 20 år til hadde du tatt igjen Klaus Egge som den lengstsittende styrelederen i Norsk Komponistforenings historie.

Helt fra du entret organisasjonen med nye tanker og et åpent blikk sammen med Stine Sørlie i 2016, har Komponistforeningen endret seg kraftig, og du etterlater organisasjonen på et meget godt sted for oss som skal fortsette arbeidet.

Da du tok over i 2016 hadde NKF 196 medlemmer. Nå er vi oppe i 386! Vi er en mer mangfoldig organisasjon, med medlemmer fra mange ulike sjangre innenfor samtidsmusikkfeltet: Alt fra korpskomponister, lydkunstnere, filmmusikkomponister, komponister av scenemusikk, til eksperimentelle uttrykk, jazzkomponister og alt imellom. Men felles for oss alle er at vi arbeider med musikk som kunstform - muligheten for et levende uttrykksmangfold i det norske musikklivet er noe vi kjemper for sammen.

Du etterlater en robust og profesjonalisert forening. Vi har gått fra 3 stillinger til 4,5, vi har ansatt en politisk rådgiver som har løftet og spisset det politiske arbeidet, vi har en fantastisk administrasjon, et sterkt og arbeidende styre, og utrolige kompetente tillitsvalgte. Alt dette gjør at vi kan gripe over så mye som vi klarer - vi makter å balansere det konstante politiske arbeidet for å øke bruken av norsk musikk, og sikre gode rammevilkår for norske komponister med et godt tilbud til medlemmene.

– Muligheten for et levende uttrykksmangfold i det norske musikklivet er noe vi kjemper for sammen. Martin A. Hirsti-Kvam, nestleder
Jørgen Karlstrøm 260822 46 foto Renate Madsen

© Renate Madsen

Jørgen Karlstrøm

Under din ledelse har organisasjonen fått til utrolig mye: 

 • Vi har fått mange flere kunstnerstipend-hjemler.
 • Våre egne støtteordninger har økt massivt disse årene. Nyopprettede ordninger som såkornmidler, støtte til synliggjøring, bearbeiding av verk, samt en dobling i ekspress konsertstøtte har fylt små, men viktige hull i en presset komponistøkonomi. 
 • Repertoarundersøkelser i 2019, og nå i 2024, gir oss et godt grunnlag for politisk arbeid, og arbeid inn mot institusjonene.
 • Aurora Records har fått et nytt liv utenfor Grappa, og blomstrer under ny ledelse.
 • Den historiske prisen Årets Verk er tilbake etter mange års slumring, og er en viktig arena for å vise bredden og kvaliteten som befinner seg i våre rekker.
 • Vi har fått arbeidsboliger i Larvik, og nå i Brüssel
 • NKF og du var med å redde forsvarskorpsene i 2016.
 • Du og nestleder Stine Sørlie tok over et 100-årsjubileum i 2017 med over 500 arrangementer!
 • Talentprogrammet KUPP for unge komponister ble lansert i samarbeid Music Norway.
 • En likestillingspris har blitt opprettet.
 • Utarbeidelse av ny, god åndsverkslov, hvor retten til rimelig vederlag ble fastslått i loven.
 • Nordic Music Days i Bodø ble gjennomført i 2019.
 • NRK-saken satte NKF virkelig på kartet i samfunnsdebatten på vegne av et samlet musikkfelt.
 • Det tradisjonelle fagseminaret gjenoppsto i 2020 etter mange år.
 • Du styrte foreningen gjennom en pandemi, og var med på å etablere essensielle kompensasjonsordninger i en vanskelig tid.
– Og mye, mye mer. Jeg kunne ramset opp til det kjedsommelige. Martin A. Hirsti-Kvam, nestleder

Likevel, noe av det viktigste du har fått til i disse årene er å gjøre NKF til en forening man lytter til. En premissleverandør av viktige kulturelle og kunstfaglige spørsmål. En organisasjon som tar ledelsen i samfunnsdebatter på vegne av hele musikkfeltet; som tar til orde for kunsten, for dybden, kvaliteten, og de lange og komplekse tankene. 

Under din ledelse ses vi ikke på som en gjeng med navlebeskuende særinger, som roper etter flere midler til sine egne medlemmer, men en forsvarer for kunsten og kunstnerne. Og dette trengs mer enn noensinne. I møte med kunstig intelligens, i møte med en stadig mer fragmentert offentlig samtale, og mot et hardere ytringsklima.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det ikke bare kan ha vært lett. På sett og vis føler man jo at man konstant jobber i oppoverbakke - at man på mange måter jobber mot samfunnsutviklingen, mot den økende kommersialiseringen, som du selv løftet frem i intervjuet med Ballade for et par uker siden. 

Av og til virker det som samfunnet har arvet en haug av offentlige støtteordninger, men glemt hvorfor de eksisterer. At de i sin natur skal være markedskorrigerende, at de eksisterer for å løfte frem noe av verdi hinsides et marked, at vi vil ha et samfunn hvor kulturelle verdier har en egenverdi, ikke kun som insentiver for å oppnå noe annet.

Men det er lett å fremsi disse poengene her i denne forsamlingen. Jeg trenger ikke å overbevise dere. Men for å overleve må man få overbevist de der ute. Man må hele tiden vite hvem man snakker til for å nå frem med sine synspunkter. Og som leder for NKF har du vist at du behersker dette til det fulle.

Når du taler vår sak i ulike fora, så har det en viss tyngde. Da lytter folk faktisk. Og det har å gjøre med roen din, din vilje til å lytte til andres synspunkter, samtidig som du er tydelig og spisset når det trengs.

Noe av det viktigste du har fått til i disse årene er å gjøre NKF til en forening man lytter til. En premissleverandør av viktige kulturelle og kunstfaglige spørsmål. En organisasjon som tar ledelsen i samfunnsdebatter på vegne av hele musikkfeltet.  Martin A. Hirsti-Kvam, nestleder

Man blir ikke valgt til styreleder i TONO fire år på rad uten å kunne mestre den komplekse diplomatiske linedansen imellom det å fremme egeninteresser og samtidig inngå kompromisser. Denne rollen balanserer du svært godt.

Tusen takk, Jørgen!

Du har ofret mye for foreningen. Du har lagt alt annet på hylla i disse åtte årene. Du har tilbakelagt hundretalls reisedøgn til samlinger over hele verden med kryptiske akronymer: TONO, NKR, ECSA, CIAN og CISAC. Du har bokstavelig talt ofret helsen din, kommet hjem syk på styremøter rett fra flyplassen. Dette viser total dedikasjon. Du har gitt alt du har. Og dette er vi alle utrolig takknemlig for.

Det moderne arbeidslivet lider av en møteepidemi hvor ting diskuteres opp og ned uten konkrete handlinger. Men dette gjelder ikke møtene i Komponistforeningen under din ledelse. No bullshit. Vi gjør ting. Diskusjonene våre omgjøres til handling og fastsettes i konkrete arbeidsoppgaver.

Så på vegne av styret og hele organisasjonen:
Tusen takk Jørgen. Takk for alt du har gjort, og alt du har ofret for foreningen!

Martin A. Hirsti-Kvam,  nestleder

20240610 182856

© Beate Styri

Norsk Komponistforening (NKF) er bygd opp av følgende organer: Årsmøtet, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen. Her er våre tillitsvalgte etter 10. juni 2024.