Norsk Komponistforening søker politisk rådgiver

21. desember 2021

Vil du være med på å forme kulturpolitikken i Norge?

Vi søker en person med god innsikt i politiske prosesser og forståelse for rollen en interesse- og fagorganisasjon som Norsk Komponistforening har, og kan ta, i dette bildet.

Arbeidsoppgaver

Som politisk rådgiver i Norsk Komponistforening vil du kunne bidra til å påvirke kulturpolitikken og å sikre politisk gjennomslag for foreningens politiske mål. Rådgiveren vil arbeide tett med foreningens valgte ledelse og representanter fra organisasjoner vi samarbeider nært med.

Den politiske rådgiveren vil delta i utformingen av strategier og kunnskapsgrunnlag. Vedkommende bidrar til å kommunisere strategier og mål, samt til å organisere gjennomføringen av politiske prosesser. Stillingen innebærer også å skrive høringssvar og andre innspill til politiske myndigheter og forvaltning, og å delta i ulike møtefora ved behov. Andre arbeidsoppgaver i administrasjonen vil bli kunne tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på minimum bachelornivå – kanskje er du jurist, kanskje er du samfunns- eller statsviter
  • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og et godt politisk nettverk
  • Kunnskap om norsk kultur, kulturforvaltning og musikkliv er en fordel

Personlige egenskaper

  • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Initiativrik, strukturert og analytisk
  • Evne til å bygge relasjoner, gode kommunikasjon- og samarbeidsevner

Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 14.01.2022
Søk via skjema på Finn.no

Kontakt

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder Ida Habbestad på telefon 99 72 65 59.

Norsk Komponistforening er en organisasjon for profesjonelle komponister som arbeider for komponistenes politiske, økonomiske, faglige og sosiale rettigheter. Foreningen arbeider for å legge til rette for utvikling og fremføring av ny musikk og for å skape økt oppmerksomhet rundt musikk som kunstform.