Møte med SVs nye kulturpolitiker

28. januar 2022

Image1

Foto: Heidi Vibeke Pedersen

Kathy Lie fra SV og Jørgen Karlstrøm, styreleder i NKF

Foto: Heidi Vibeke Pedersen

Norsk Komponistforening (NKF) var på Stortinget denne uken for å snakke med SVs nye medlem av familie- og kulturkomiteen, Kathy Lie, om hvor viktig det er at politikerne sørger for rammevilkår som sikrer tilstrekkelige vederlag til rettighetshavere.

– Betaling for bruk av musikk er en kjempeviktig inntektskilde for komponister. Men de statsfinansierte institusjonene er de som betaler lavest vederlag for musikken de fremfører, innledet styreleder Jørgen Karlstrøm med på møtet. Årsaken er at statstilskuddet orkestrene mottar gjør det mulig å sette ned prisen på billettene, samtidig som vederlag nettopp er basert på billettsalget. Subsidierte billetter er bra for å gi flest mulig tilgang til kultur, men Karlstrøm oppfordret SV til å bidra til at statlige tilskudd til institusjonene kan gis uten at det medfører konsekvenser for vederlag, for eksempel gjennom politiske føringer i tilskuddsbrevene.

Temaer i samtalen var for øvrig at kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende via NAV ikke treffer spesielt godt for komponister. Grunnen er den innlagte forsinkelsen i utbetaling av vederlag som gjør at tap nå ikke kan dokumenteres før i langt ut i 2023. NKF tok også opp betydningen av at NRK-plakaten får tydeligere krav til norskandel og bruk av norskkomponert musikk, og at departementet bør utfordres til å forbedre samrådsprosessen med organisasjonene ved fordeling av stipendkvoter.

Kathy Lie kommer fra helsefeltet og har vært fylkesvaraordfører i Viken. Hun har nå sin første periode på Stortinget og har tatt over plassen i familie- og kulturkomiteen etter Freddy André Øvstegård.

På møtet var i tillegg til Jørgen Karlstrøm, politisk rådgiver i NKF, Heidi Vibeke Pedersen.