Nominert til Årets verk: "Together" av Henrik Hellstenius

16. desember 2023

Henrik Hellstenius foto Mette Kaaby

© Mette Kaaby

© Mette Kaaby

20 verk er nominert til Årets verk 2023. Vi presenterer én og én fra nominasjon i tilfeldig rekkefølge i desember

Oslo internasjonale Kirkemusikkfestival bestilte verket "Together" av Henrik Hellstenius i 2020. Verket tematiserer måtene mennesker er sammen på, og måtene vi møter den andre på. "En utstilling om relasjonene mellom mennesker i en tid hvor mange er isolert og kulturen dyrker fiksjoner og fantasier om det suverene, enkeltindividet."

"Together" er skrevet for seks vokalsolister, perkusjonister som også bruker stemmen og piano/elektronikk. Teksten er skrevet av Henrik Hellstenius og verkets tema er basert på ideer fra møter med tekster av den amerikanske sosiologen og forfatteren Richard Sennet, den franske filosofen Emmanuel Levinas og den franske forfatteren og mystikeren Jeanne de Salzmann.

Urfremført 22. mars 2022 under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i Sofienberg kirke av Nordic Voices, Ellen Ugelvik (stemme, piano og elektronikk) og Jennifer Torrence (stemme, slagverk og elektronikk). Kai Grinde Myrann, dirigent.

Om "Together

I kjølvannet av pandemien kom "Together" til rett tid. Verket spenner fra de varsomste klanglige nyanser til nærmest kakofoniske teksturer og uttrykker med det et rikt, komplekst, såvel som nært samspill oss mennesker i mellom. Musikkfaglig utvalg om verket
Fakta

"Together"

Komponist: Henrik Hellstenius

Besetning: Seks sangere, slagverk/stemme, klaver/elektronikk

Durata: 29

Urfremført: 2022, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival
Urfremført av: Nordic Voices
Ellen Ugelvik, stemme, piano og elektronikk
Jennifer Torrence, stemme, slagverk og elektronikk
Kai Grinde Myrann, dirigent

Komponisten om verket

Verket er tenkt som en meditasjon over forholdet mellom «meg og de(n) andre». Hvordan forholder jeg meg til mennesker jeg møter, jobber med og lever med? Jeg må forholde meg til mennesker jeg ikke forstår, som jeg ikke liker eller som jeg er sterkt uenig med. Men hvordan gjør jeg det? Hvordan forholder jeg meg til «den andre», når «den andre» er så forskjellig fra meg selv at jeg ikke kan bruke mine vanlige strategier?

I en tid med sterke skillelinjer og harde fløyer mellom politiske motstandere og økonomiske klasser er det mer nødvendig enn noen gang å se på hvordan vi kan samhandle. Den liberale kapitalismen forteller daglig det vestlige mennesket eventyr om de individuelle valgene og hvordan de definerer oss.

Teknologien går hånd i hånd med økonomien og skaper løsninger for opplevelser og handlinger som isolerer individene mer enn de samler dem, så vi må samhandle på nye måter. Måter som ikke er avhengig av de gamle strukturene, som i mange vestlige land har mistet noe av den samlende kraften de tidligere hadde.

Mye dreier seg om økonomi og klasse, men vi må også se etter nye fortellinger som baserer seg på det grunnleggende i det som holder oss sammen; hvordan vi kan klare å få til ting når vi samarbeider, ting som vi aldri kan klare alene. Henrik Hellstenius, komponist
Fakta

Om komponisten

Henrik Hellstenius (f. 1963, Bærum) er komponist, professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, vinner av EDVARD-prisen og spellemann-nominert, festspillkomponist/-kurator i Bergen og sesongprofil i Oslo-Filharmonien.

Hellstenius studerte musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og senere komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges musikkhøgskole. Han har også hatt studieopphold ved Conservatoire de Paris med Gérard Grisey.

Hellstenius er en ettertraktet og erfaren komponist, med et bredt utvalg av verktyper på CV-en. Hellstenius’ komposisjoner er blitt fremført i mer enn 20 land.

Årets verk
Norsk Komponistforening deler årlig ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform. I år fikk vi inn rundt 90 forslag. Komponistforeningens musikkfaglige utvalg har nominert 20 verk blant disse, urfremført i 2020–2022.

En internasjonal jury bestående av en utøver; Eira Bjørnstad Foss (NO), en kritiker; Hilde Halvorsrød (NO), en utenlandsk komponist; Antti Auvinen (FI) og lederen i MU; Bjørn Morten Christophersen (NO) skal kåre tre vinnere av Årets verk fra de nominerte.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner. Les om kriteriene for Årets verk her.