Komponistens verktøykasse: Søknadsskriving

22. oktober 2021

Adobe Stock 332235387vegefox com

vegefox.com/stock.adobe.com

vegefox.com/stock.adobe.com

Velkommen til komponistens verktøykasse torsdag 4. november kl. 13.30, hvor du får tips til søknadsskriving, spesielt innrettet mot Norsk kulturfonds tilskuddsordninger for komposisjon og produksjon av musikk, samt Musikkfondenes tilskuddsordninger. Målet er å gi deg tips for å bygge en konkret og tillitsvekkende søknad i tråd med formålene til støtteordningene.

I webinaret vil du møte Rannveig Sjøvaag, seniorrådgiver musikkseksjonen i Norsk kulturråd, som vil fortelle kort om Norsk kulturfonds tilskuddsordning, hva som er nytt i de nye retningslinjene, hvilke bestillingsverk som har mottatt mest støtte det siste året, og hvordan du best mulig kan fremheve de sidene som er i tråd med formålene til støtteordningen.

Du vil også møte David Bratlie, styreleder i Komponistenes Vederlagsfond. Han vil gi innsikt i tankegangen bak Musikkfondenes tilskuddsordninger og hva de vektlegger ved behandling av søknader.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål mot slutten av webinaret.

Arrangementet er åpent for alle – du trenger ikke å være medlem i Norsk Komponistforening for å delta, men krever påmelding på skjemaet under.