Ny ledertrio i NKF

7. juni 2023

Ledertrio web

Foto: Renate Madsen

Foto: Renate Madsen

Årets generalforsamling ble avholdt mandag 5. juni.

Av de tillitsvervene som var på valg, var blant annet ny nestleder etter at Stine Sørlie gikk ut av styret etter 7 år som nestleder.

STYRET

F.o.m. 05.06.2023

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder
 • Martin Hirsti-Kvam, nestleder
 • Gyrid Nordal Kaldestad, nestleder (ny, opp fra vanlig styremedlem)
 • Ragnar Rasmussen
 • Mathilde Grooss Viddal (gjenvalg)
 • Knut Olaf Sunde (gjenvalg)
 • Martin Rane Bauck (ny)
 • Guoste Tamulynaite, vara (ny)
 • Anders Hannevold, vara
 • Martyna Kosecka, vara
20230605 190424

Foto: Beate Styri

Stine Sørlie fikk stående applaus fra generalforsamlingen da hun takket av etter å ha vært den lengstsittende nestlederen i NKF.

I løpet av årene som nestleder har Stine Sørlie bidratt på mange måter til foreningens arbeid, vi vil her særskilt nevne prosjektledelsen av den omfattende markeringen av foreningens 100-årsjubileum i 2017 og gjenopptakelsen av Komponistforeningens fagseminar.

Stine har vært en viktig ressurs i foreningens både faglige og sosiale arbeid, og hun har vært sentral i utviklingen av mange av de nye tilbudene til medlemmene og utarbeidelsen av foreningens strategi. Vi takker så mye for innsatsen!

NKFs øvrige utvalg og komiteer har følgende sammensetning etter generalforsamlingen:

MUSIKKFAGLIG UTVALG (MU)

 • Morten Christophersen, leder
 • Marcus Paus, medlem (gjenvalg)
 • Anders Tveit, medlem (gjenvalg)
 • Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, medlem
 • Anna Berg, vara
 • Steinar Yggeseth, vara (gjenvalg)

STIPENDKOMITEEN

 • Jan Martin Smørdal, leder
 • Kjell Samkopf, medlem (gjenvalg)
 • Kristin Norderval, medlem
 • Hilde Marie Holsen, medlem (gjenvalg)
 • Ewa Jacobsson, vara (gjenvalg)
 • Ruth Bakke, vara

VALGKOMITEEN

 • Bente Leiknes Thorsen, leder (gjenvalg)
 • Craig Farr (gjenvalg)
 • Kaja Bjørntvedt (ny, inn på fast plass fra vara)
 • John Andrew Wilhite-Hannisdal, vara (ny)

DESISORER

 • Kristin Bolstad
 • Anders Torgunrud Røshol (ny)

Norsk Komponistforening er bygd opp av følgende organer: Generalforsamlingen, styret, arbeidsutvalget (AU), musikkfaglig utvalg (MU), stipendkomiteen og administrasjonen.