Ny scenekunststrategi lagt frem

10. september 2021

Forside strategi for scenekunst 2021 2025

Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg

Regjeringen la mandag 6. september frem Strategi for scenekunst for profesjonelt teater, dans og opera. Målet er en opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltet, og å forbedre infrastrukturen på scenekunstområdet.

Tilgjengelighet for hele befolkningen og mangfold i alle betydninger av ordet, ble trukket spesielt fram under lanseringen på mandag. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte en pakke på 10 millioner kroner til fire ulike ordninger. Blant annet settes det av 3 millioner kroner til en tidsbegrenset ordning for etablering av nye formidlings- og visningsarenaer for scenekunst, for å stimulere til økt publikumsmangfold. Videre 3 millioner kroner til en tidsbegrenset ordning for å stimulere til økt samarbeid mellom institusjoner, visningssteder og scenekunstnere om utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst. Ordningen skal styrke den frie scenekunsten og gi institusjoner tilgang på søkbare midler. Det bevilges også 3 millioner kroner årlig i fire år til et talentsatsingsprogram for scenekunst under Talent Norge.

Komponistforeningen er fornøyd med at økt tilgjengelighet holdes fram som en bærebjelke i strategien. I vårt innspill fra 2019 var vi opptatt av akkurat dette; Det må skapes ny og relevant scenekunst, ikke minst musikkdramatiske uttrykk, som flere kan oppleve. Vi ser at strategien gjenspeiler noen av våre innspill, for eksempel tiltak for å stimulere til økt samarbeid mellom ulike aktører og institusjoner, og at det må satses på aktører og å bygge opp spillesteder over hele landet.

Vi forventer at den nye strategien endelig gir et løft til musikkdramatikken ved institusjonene. Dette var en ambisjon da Norge vedtok å bygge ny opera for 20 år siden, men for lite ny musikkdramatikk har kommet til. Mye av utviklingen har i stedet funnet sted i det frie feltet.

– Vi håper at strategien fører til en ny giv for norsk musikkdramatikk og nye norske operaer. Vi ønsker en satsning på musikkdramatikken, og særlig i det frie feltet, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Strategien finner du her.

Vårt innspill fra 2019 kan leses her:

NKFs innspill scenekunststrategi 22.03.2019