Norsk
Komponistforening

NKF arets verk

ÅPEN UTLYSNING: Send inn forslag til Årets verk 2023

2. mai 2023

Vi går nå i gang med innsamling av forslag til «Årets verk». Alle som vil, oppfordres til å melde inn verk, urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de siste tre kalenderårene (2020-2022).

Med tre likeverdige priser for årets verk, ønsker Norsk Komponistforening å hedre komponisters arbeid og synliggjøre det store mangfoldet av musikk som blir laget hvert år.

Retningslinjer

Norsk Komponistforening deler hvert år ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Hver forslagsstiller kan foreslå inntil fem verk. Kun ett av verkene kan være komponert av forslagsstilleren selv. Anonyme forslag blir ikke vurdert. Verkene skal være urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av de siste tre kalenderårene (2020-2022).

Verk som tidligere har blitt foreslått, men ikke nominert, kan foreslås igjen. Tidligere nominerte verk vil kun bli vurdert dersom det er en ny forslagsstiller som melder verket inn.

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak og partitur (eller annen dokumentasjon) der det er relevant. NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg nominerer fra de foreslåtte verkene. En internasjonalt sammensatt jury, oppnevnt av styret, velger deretter prismottakere og utformer en skriftlig begrunnelse for valg av vinnerverk.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner.

Forslag til prisen Årets verk

Ønsker du å sende inn forslag på verk urfremført eller tilgjengeliggjort for offentligheten i løpet av 2020-2022, kan du benytte deg av skjemaet under.

Frist for innsending: 15. juni 2023

SKRIV INN DITT FORSLAG HER

Navn *
Hva er din rolle i tilknytning til det verket du foreslår? *

Flere valg er mulig

500 tegn igjen
Fremføring(er): *

Verket må ha vært fremført minst en gang, men legg gjerne inn flere rader dersom verket er fremført flere ganger. Om verket er fremført før 2020 kan det ikke nomineres. Verk som har urfremføring i år (2023) kan heller ikke nomineres. Det viktigste er at det er urfremført i perioden 2020-2022 og er ikke nødvendig å legge til alle gangene verket har blitt fremført.

År Hvor Hvem (utøver) Anledning/annet

Maks 800 tegn

800 tegn igjen
Dokumentasjon *

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak og partitur (eller annen dokumentasjon) der det er relevant. NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Vedleggene kan ikke samlet utgjøre mer en 32 mb. Det er kun mulig å legge ved pdf, lyd og videofiler.

Lenke til dokumentasjon
URL: Beskrivelse

Bruk dette feltet til å gi oss informasjon om hvor vi kan få tak i dokumentasjon (partitur og/eller lyd) dersom det ikke er vedlagt søknaden.