Norsk
Komponistforening

NFMD2020 21 PHOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

© Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret

Vil du delta på Nordic Film Music Days i Berlin?

26. november 2021

12. – 13. februar 2022 er det klart for nok en utgave av Nordic Film Music Days i Berlin – i forbindelse med Berlinalen. Nordens egen filmmusikkpris inneholder seminarer, mulighet for nettverksbygging og ikke minst utdeling av årets Harpa-pris til den beste nordiske filmmusikken.
NFMD2020 31 PHOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

© Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret

Søk om reisetilskudd

NKF ønsker å bidra til at komponister som jobber — eller ønsker å jobbe — med filmmusikk får reise til Berlin og delta disse dagene. Vi bidrar med reisestøtte på kr 5000,- til de som får innvilget søknad om deltakelse.

Fordi Harpa er en nordisk nettverksarena er det reservert rom for alle deltakerne på samme hotell, i nærheten av de nordiske ambassadene. Det en forutsetning for støttet deltakelse at det valgte hotellet benyttes minimum 12. og 13. februar. Man må selv registrere seg for hotellovernatting på Nordic Film Music Days nettsider (registreringen er ikke åpen enda).

SØKNADSFRIST: 15. DESEMBER 2021

Hoveddelen av arrangementet finner sted på de nordiske ambassadene i den tyske hovedstaden. Dette er en unik anledning for komponister til å få faglig påfyll og til å bygge nettverkskompetanse. Du kan også lese om tidligere arrangement og tidligere deltakere på Nordic Film Music Days egne sider.

Ytterligere programinformasjon vil følge når det er åpnet for registrering. Music Norway, NKF og NOPA er og partnere i prosjektet.

Søk om deltakelse på NMD 2022 her

Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Navn og kontaktinformasjon til alle som får innvilget tilskudd oppbevares til det omsøkte prosjektet er fullført. Alle regnskapsdata oppbevares i henhold til regnskapsloven. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved årlig rutine. Tildelingslister inneholdende navn vil publiseres på nett og i årsmelding.
Navn
1000 tegn igjen

Skriv kort om din komponistvirksomhet spesielt med tanke på musikk til film / tv / visuelle medier:

1000 tegn igjen

Skriv en kort tekst om hvilke målsettinger du har med deltakelsen i Nordic Film Music Days

NFMD2020 16 PHOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

© Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret

Nordic Film Music Days er et to dagers arrangement som samler filmindustrien og profesjonelle komponister til nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll.

Nordic Film Music Days har blitt en fast del av arrangementskalenderen under BERLINALE - Berlin International Film Festival.

Harpa-prisen
deles ut hvert år, og er en anerkjennelse fra komponistforeningene i de nordiske landene.

Music Norway, NOPA og Norsk Komponistforening er partnere i prosjektet.