Komponistens verktøykasse 24.oktober: Søknadsskriving

6. oktober 2023

Verktøykassen Facebook Post 1

Med Rannveig Sjøvaag © Ilja C. Hendel og Therese B. Ulvo © Andreas Ulvo

Velkommen til komponistens verktøykasse tirsdag 24. oktober kl. 13.30, hvor du får tips til søknadsskriving, spesielt innrettet mot Norsk kulturfonds tilskuddsordninger for komposisjon og produksjon av musikk, samt Det norske komponistfonds tilskuddsordning. Målet er å gi deg tips for å bygge en konkret og tillitsvekkende søknad i tråd med formålene til støtteordningene.

I verktøykassen vil du møte Rannveig Sjøvaag, seniorrådgiver i musikkseksjonen i Kulturdirektoratet, som vil fortelle kort om Norsk kulturfonds tilskuddsordning og hvordan du best mulig kan fremheve de sidene som er i tråd med formålene til støtteordningen.

Du vil også møte Therese Birkelund Ulvo, styremedlem i Det norske komponistfond, som vil gi innsikt i tankegangen bak Det norske komponistfonds tilskuddsordning og hva de vektlegger ved behandling av søknader.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål både underveis og etter presentasjonene.

Gratis og åpent for alle

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Du trenger ikke å være medlem i Norsk Komponistforening for å delta, men vi krever påmelding på skjemaet under.

Arrangementet vil avholdes fysisk i foreningens lokaler i Kongens gate 24, og det vil også være mulighet å delta digitalt.

Merk!

Vi ber om at påmeldte som blir forhindret i å komme melder seg av arrangementet av hensyn til kapasitet på antall deltaker. Dersom du deltar digitalt, vil du motta møtelenke på e-post kort tid etter påmelding.

Vel møtt til Komponistens verktøykasse tirsdag 24.oktober kl. 13.30!