Johan Sara Jr., NKF-delegat på Classical:NEXT 2024

12. april 2024

Johan Sara Jr web photo Susanne Hætta 0 Y0 A1868

Foto: Susanne Hætta

Foto: Susanne Hætta

Komponistforeningen ønsker å bidra til at norske komponister får utvidet sitt internasjonale nettverk, og har etter søknad plukket ut fire delegater til årets bransjetreff Classical:NEXT i Berlin.

Johan Sara Jr. - utøver

Jeg ser frem til å synliggjøre meg selv som komponist og promotere egen musikk, oppleve liveopptredener og inspirerende foredrag. Samtidig er det en flott mulighet til å knytte kontakter med andre aktører i bransjen. Johan Sara Jr.


Johan Sara Jr. er en nyskapende utøver i en av Europas eldste visetradisjoner, samisk musikk fra Arktis, joiken. Hans unike kombinasjon av joik og samtidselementer gir en hypnotisk og meditativ lyd. 

Johan Sara Jr. har gjennom sitt eget unike uttrykk videreført en tusen år gammel tradisjon ved å tilpasse joiken til sin virkelighet og sin samtid. Han kobler det moderne til det naturlige, fremtidens lydbilde med fortidens musikk og vil på denne måten gi sitt lille bidrag til å få menneskeheten til å gjenvinne det opprinnelige, det naturlige og det menneskelige.

Classical:NEXT – bransjetreff for klassisk musikk og kunstmusikk
Bransjetreffet Classical:NEXT har siden 2012 henvendt seg til profesjonelle aktører som jobber med klassisk musikk og kunstmusikk. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Europa.

Siden 2019 har Norsk Komponistforening dekket deltakeravgift og gitt reisetilskudd til et begrenset antall delegater etter søknad.