Harald Sæther er gått bort

2. november 2021

Harald Sæther i Firenze

Privat foto

Privat foto

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vårt medlem Harald Sæther døde brått og uventet fredag 29. oktober, 75 år gammel.

Harald Sæther tok mastergrad i komposisjon ved Griegakademiet med Morten Eide Pedersen som veileder. Han var medlem av nyMusikks Komponistgruppe (NMK) fra 2008 til 2014, og som styreleder fra 2009 til 2011.

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Harald Sæthers enke Tuva, barn, øvrige familie og venner.

Harald Sæther bisettes fra Lønset kirke i Oppdal kommune onsdag 10. november kl 11.00.