Knut Vaage17 foto Gerd Dollhopf

Foto: Gerd Dollhopf

Nominert til Årets verk 2022: "Relieff" av Knut Vaage

17. desember 2022

Et godt relieff kjennetegnes tradisjonelt av at motivet blir løftet fram presist, detaljert og tydelig. Da er det gunstig å kjenne motivet godt. Hovedmotivet for verket "Relieff" for cello og orkester er cellisten Amalie Stalheim, en musiker komponisten har kjent hele livet.

20 verk er nominert til Årets verk 2022, og vi presenterer én og én av nominasjonene i tilfeldig rekkefølge i desember.

Relieff

Verket ble urfremført av Amalie Stalheim med Bergen Filharmoniske Orkester og dirigent Eivind Gullberg Jensen i april 2021 på en internettoverført konsert uten publikum. Kringkastingsorkesteret (KORK) var medbestiller, men på grunn av korona kunne de ikke urfremføre verket. 6. desember i år fremførte Stalheim verket med KORK og dirigent Eivind Aadland for første gang med publikum, og samtidig ble det spilt inn for LAWO Classics.

Et vitalt og sydende verk! Det viser godt hvordan en moderne cellokonsert kan skrives med sin spennende og utfordrende solostemme som unnlater å fortape seg i virtuoseri. Utdrag av Musikkfaglig utvalgs begrunnelse
Knut Vaage firkantet

Komponisten om verket

”Relieff” tar utgangspunkt i celloen sin karakter og store spennvidde i lys og mørke. Heilt frå starten med tremolo på djupaste C, blir cellostemma meisla ut som framgrunn i ni relieff i dialog med ulike bakgrunnar frå orkesteret. Gjennom aktiv bruk av dynamiske kontrastar, stillstand og framdrift, poetiske vendingar, og meir utadvendte virtuose parti, oppstår det ei dynamisk bølgeform i den knappe halvtimen konserten varer.

Arbeidet med “Relieff” har vore prega av ein intens dialog med solist, dirigent og orkesteret. Eg har eit håp om at dialogen, som er nedfelt i partituret, skal kunna dra publikum inn i eit refleksjonsrom for ettertanke. Knut Vaage

Om komponisten

Knut Vaage (f. 1961) er bosatt i Bergen hvor han livnærer seg som komponist. Han har sin utdanning i klaver og komposisjon fra Griegakademiet i Bergen. Vaage har vært aktiv innenfor flere stilarter, men med hovedvekt på improvisasjon- og samtidsmusikk. Han har i flere av sine prosjekt utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon.

Vaages produksjon spenner fra symfoniske verk og opera, til solostykker. Utvikling av et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde er et annet viktig tema i hans musikk.

For verket Hybrid Spetakkel ble han nominert til Nordisk råds musikkpris i 2022.

Årets verk
Norsk Komponistforening deler årlig ut tre likeverdige priser for verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, signert komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform. I år fikk vi inn 100 forslag. Komponistforeningens musikkfaglige utvalg har nominert 20 verk blant disse, urfremført i 2019–2021.

En jury bestående av en dirigent/utøver; Rei Munataka (JP/SE), en kritiker; Maren Ørstavik (NO), en utenlandsk komponist; Antti Auvinen (FI) og en representant fra MU; Bjørn Morten Christophersen (NO) skal kåre tre vinnere av Årets verk fra de nominerte.

Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner. Les om kriteriene for Årets verk her.