Tom Merton KOTO Adobe Stock 364597472

©Tom Merton KOTO/stock.adobe.com

Langsiktig samarbeid

19. august 2022

Norsk Komponistforening inngår gjerne langsiktige samarbeid med partnere som ser viktigheten av musikk og lyd som kunstform.

NB: Vi har ikke kapasitet til å inngå nye samarbeid i 2023

Vi jobber uavbrutt for økt bruk av norsk musikk, for å forbedre de politiske og økonomiske rammevilkårene for profesjonelle komponister og for å sikre og styrke et bredt mangfold av estetiske uttrykk.

Derfor ser vi stadig etter samarbeidspartnere som ønsker å jobbe sammen med oss for et langsiktig felles løft for hele feltet.

Samarbeidet kan være av både faglig- og/eller økonomisk art, og på tvers av fagfelt. Vi åpner opp for et bredt felt av aktører, som kan komme fra:

 • kunnskapsinstitusjoner/utdanningsinstitusjoner
 • private eller kommersielle aktører
 • forskningsmiljøer
 • musikk- og kunstnerorganisasjoner
 • festivaler/konsertarrangører/fremføringsinstitusjoner
 • dirigenter
 • utøvere

Vi ønsker langsiktige samarbeidsprosjekter som kan bidra til:

 • styrke rammevilkårene for komponister
 • øke bruken av og muligheten til å få oppleve norsk musikk
 • utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse på prioriterte områder
 • gi større tyngde og politisk gjennomslagskraft
 • skape gjensidig fleksibilitet i ressursbruk, både administrativt og økonomisk

Se for øvrig vårt politiske program.

Er du interessert i å inngå et samarbeid, ta kontakt med daglig leder Ida Habbestad.

Norsk Komponistforening (NKF), stiftet i 1917, er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform. Mer om oss finner du her.