Nye veiledere og kontraktsmaler for bestilling av teatermusikk

28. september 2023

© Anne Valeur / Sarah Winona Sortland / Renate Madsen

Fra venstre Trine Mjølhus Jacobsen, medlemsansvarlig i NOPA, Mia Hallesby, styreleder i Musikkforleggerne og Ida Habbestad, daglig leder i NKF

Lurer du på hva du bør tenke på når du inngår en avtale om å lage musikk til teater, musikal og opera?

De tre gruppeforeningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne har nå utarbeidet veiledere og kontraktsmaler for sine medlemmer.

Foreningene er også i gang med å reforhandle avtalene med Norsk Teater- og Orkesterforening som blant annet regulerer minstesatser for bestilling av teatermusikk, musikal og opera. Både veiledninger og kontraktsmaler kan bli revidert som følge av disse forhandlingene.

–Vi opplever at medlemmene våre tar kontakt med ulike problemstillinger rundt musikk til sceniske produksjoner. Vi håper at veilederne vil være til hjelp i denne prosessen! Medlemmene er selvfølgelig fremdeles velkomne til å ta direkte kontakt med oss ved behov. Ida Habbestad, daglig leder i Norsk Komponistforening.

Veiledere og kontraktsmaler

Nærmere veiledning om hva du bør huske på når du inngår avtaler finner du i «Veiledning for inngåelse av kontrakt for teatermusikk under små rettigheter» og «Veiledning for inngåelse av kontrakt for opera, musikal eller andre store rettigheter».

2023 Veileder for inngåelse av kontrakt små rettigheter

2023 Veileder for inngåelse av kontrakt store rettigheter

Det er utarbeidet to kontraktsmaler. Begge må tilpasses slik at kontrakten passer ditt prosjekt:
2023 Kontraktsmal for komponering av musikk til teater små rettigheter

2023 Kontraktsmal for komponering til opera musikal og andre store rettigheter

-

Avtale om minstesatser for teatermusikk 2024

(inkluderer ikke store rettigheter) 


Ta kontakt med din gruppeforening dersom du har spørsmål!

Arbeidsgruppen for utarbeiding av kontraktsmal og veiledere har bestått av Karoline Krüger (NOPA), Gisle Kverndokk (NKF) og Mia Hallesby (Musikkforleggerne/GILT). Trine Mjølhus Jacobsen (NOPA) har vært koordinator for arbeidet.