Norsk
Komponistforening

Representasjon

7. juni 2021

Følgende representanter er enten oppnevnt av Komponistforeningens styre / generalforsamling, valgt av andelshaverne i TONO eller representerer i kraft av sitt medlemsskap i Norsk Komponistforening:

TONOs STYRE 2020-21

 • Jørgen Karlstrøm, leder
 • Stine Sørlie
 • Knut Olaf Sunde, 1. vara
 • Gunhild Seim, 2. vara

TONOs KONTROLLKOMITÉ 2019-21

 • Bjørn Bolstad Skjelbred, representant
 • Therese Birkelund Ulvo, vararepresentant

TONOs VALGKOMITÉ 2019-21

 • Klaus Sandvik, representant
 • Peter Tornquist, vararepresentant

TONOs STYREUTVALG

 • Jørgen Karlstrøm, nestleder

TONOs FORDELINGSUTVALG 2020-2021

 • Rune Rebne, representant
 • Glenn Erik Haugland, vararepresentant
 • Knut Olaf Sunde, representant
 • Jørgen Karlstrøm, vararepresentant


TONOs MUSIKK- OG TEKSTFAGLIGE UTVALG 2020-2021

 • Cecilie Ore, representant
 • Rebecka Ahvenniemi, vararepresentant
 • Marcus Paus, representant
 • Kjell Samkopft, vararepresentant

TONO – EDVARDPRISEN JURY

 • Peter Edwards, medlem
 • Kristin Norderval, medlem

TONOs STIPENDKOMITÉ

 • Jon Øivind Ness, medlem
 • Anne Hytta, medlem
 • Rune Rebne, vara
 • Hilde Marie Holsen, vara

KOPINOR, STYRET

 • Bente Leiknes Thorsen, medlem

KOPINOR, REPRESENTANTSKAPET

 • Stine Sørlie, medlem
 • Agnes Ida Pettersen, varamedlem

KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 2021-2024

 • David Bratlie, styremedlem 2021–2024
 • Frode Haltli, varamedlem 2021–2024
 • Gunnhild Seim, varamedlem 2021–2024

DET NORSKE KOMPONISTFOND 2018–2021

 • Natasha Barrett, styremedlem
 • Håkon Thelin, styremedlem
 • Craig Farr, varamedlem
 • Ellen Lindquist, varamedlem

FOND FOR LYD OG BILDE

oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF

 • Ellen Sejersted Bødtker, medlem fagutvalg for musikk, 2020–22
 • Steinar Yggeseth, varamedlem fagutvalg for musikk, 2020–22
 • Sverre Indris Joner, medlem utvalg for fonogram, 2020–22

FOND FOR LYD OG BILDE, STYRET

 • Bjørn Bolstad Skjelbred, varamedlem

MUSIKKARVPROSJEKTET

 • Asbjørn Schaathun, styremedlem

MUSIKKINDUSTRIENS NÆRINGSRÅD

 • Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE

 • Julian Skar, styremedlem

SAFEMUSE – SAFE MUSIC HAVENS INITIATIVE, VALGKOMITÉ

 • Stine Sørlie, medlem

ARNE NORDHEIMS KOMPONISTPRIS

oppnevnes av KUD etter innstilling fra NKF

 • Sven Lyder Kahrs, jurymedlem

BALLADES RÅDSMØTE

 • Styreleder NKF/Daglig leder

NKF KUNSTNERNETTVERKET

 • Jørgen Karlstrøm, medlem

KUNSTNERPOLITIKKUTVALGET, KUNSTNERNETTVERKET

 • Jørgen Karlstrøm, medlem

ULTIMAS STYRE

 • Yngve Slettholm, styreleder
 • Bente Leiknes Thorsen, styremedlem

ULTIMAS VALGKOMITÉ

 • Lene Grenager, varamedlem

ULTIMAS RÅD

 • Styreleder NKF/Daglig leder

NKF INTERNASJONALT

NORDISK KOMPONISTRÅD

 • Jørgen Karlstrøm, rådsmedlem

ECSA

 • Jørgen Karlstrøm, visepresident

ECF Committee (Art & Contemporary Music)

 • Jørgen Karlstrøm, styreleder