Norsk
Komponistforening

Kontraktsmaler

28. mai 2021

Om inngåelse av kontrakter

Det er mange hensyn å ta når musikk skal bestilles, når man skal inngå en avtale om utnyttelse av rettighetene knyttet til musikken, eller andre avtaler knyttet til utgivelse, eller annen bruk av musikk. Generelt anbefaler vi alle å søke juridisk assistanse dersom man ikke fullt ut er kjent med hva avtaler man blir forelagt innebærer. Å ha klare gode avtaler er en forutsetning for å kunne skape inntekter fra det man skaper som komponist, og det er en forutsetning for å beskytte rettighetene både til komponist, bestiller, forlag og andre. Medlemmer av Norsk Komponistforening kan få gratis juridisk assistanse fra foreningens advokat ved å ta kontakt med foreningens administrasjon.

Normalkontrakt for bestillingsverk

Norsk Komponistforening har utarbeidet en normalkontrakt for bestilling av musikk, og oppfordrer både komponister og bestillere til å bruke denne ved bestilling av musikk. Kontrakten kan lastes ned her:

Normalkontrakt

Anbefalt musikkforlagsavtale

Norsk Komponistforening har sammen med Musikkforleggerne laget en standardavtale for musikkforlag og komponister. Til denne hører også en veiledning som forklarer hva punktene i avtalen betyr. Vi anbefaler alle å bruke denne avtalen. Ved inngåelse av andre typer avtaler anbefaler vi at det søkes juridisk assistanse. For medlemmer i Norsk Komponistforening tilbys gratis juridisk assistanse fra foreningens advokat.

Avtalen og veiledning kan lastes ned her:

Musikkforlagsavtale

Veiledning til musikkforlagsavtale

Translation for English reading users