Kontraktsmaler

28. mai 2021

Om inngåelse av kontrakter

Det er mange hensyn å ta når musikk skal bestilles, når man skal inngå en avtale om utnyttelse av rettighetene knyttet til musikken, eller andre avtaler knyttet til utgivelse, eller annen bruk av musikk. Generelt anbefaler vi alle å søke juridisk assistanse dersom man ikke fullt ut er kjent med hva avtaler man blir forelagt innebærer. Å ha klare gode avtaler er en forutsetning for å kunne skape inntekter fra det man skaper som komponist, og det er en forutsetning for å beskytte rettighetene både til komponist, bestiller, forlag og andre. Medlemmer av Norsk Komponistforening kan få gratis juridisk assistanse fra foreningens advokat ved å ta kontakt med foreningens administrasjon.

Normalkontrakt for bestillingsverk

Norsk Komponistforening har utarbeidet en normalkontrakt for bestilling av musikk, og oppfordrer både komponister og bestillere til å bruke denne ved bestilling av musikk. Kontrakten kan lastes ned her:

Normalkontrakt

Veiledere og kontraktsmaler for bestilling av teatermusikk

Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne har utarbeidet veiledere og kontraktsmaler for sine medlemmer. Foreningene er også i gang med å reforhandle avtalene med Norsk Teater- og Orkesterforening som blant annet regulerer minstesatser for bestilling av teatermusikk, musikal og opera. Både veiledninger og kontraktsmaler kan bli revidert som følge av disse forhandlingene.

Både veiledere og kontraktsmaler for små og store rettigheter finnes på denne siden.

Anbefalt musikkforlagsavtale

Norsk Komponistforening har hatt en standardavtale for musikkforlag og komponister som vi laget i samarbeid med Musikkforleggerne. Til denne hørte også en veiledning som forklarer hva punktene i avtalen betød.

Denne avtalen er nå sagt opp av Musikkforleggerne, men ligger her i nedlastbar versjon som et referansedokument* inntil vi har eventuelle andre dokument å vise til som Komponistforeningen går god for.

*Musikkforlagsavtale

*Veiledning til musikkforlagsavtale

*Translation for English reading users