MIR vedtok nytt næringspolitisk program

29. oktober 2021

0e9fb545 e175 4f85 bd55 4fafd84ebae3 1024x1024
Musikkindustriens Næringsråd vedtok på møtet onsdag 27. oktober et nytt næringspolitisk program.

- Dette er overordnet sett et godt program, sier styreleder Jørgen Karlstrøm. Han påpeker at dokumentet tar opp mange av de samme problemstillingene som Komponistforeningens politiske program, og ønsker at MIR kan gjøre et samlet og bredt arbeid for hovedsakene:

Økt anerkjennelse av og satsing på musikk som næring, økt bruk av norsk musikk, styrket musikkeksport og bedre rettigheter for selvstendige kunstnere. Tema på neste møte i MiR blir hvordan disse sakene skal følges opp videre. Programmet ble vedtatt med mandat til arbeidsutvalget å justere enkelte setninger, og vi vil legge det ut så snart det foreligger en endelig versjon.