Norsk
Komponistforening

Frosch02

Årets verk 2023

13. mai 2022

Nominasjon

Navn *
Hva er din rolle i tilknytning til det verket du foreslår? *

Flere valg er mulig

500 tegn igjen
Fremføring(er): *

Verket må ha vært fremført minst en gang, men legg gjerne inn flere rader dersom verket er fremført flere ganger. Om verket er fremført før 2020 kan det ikke nomineres. Verk som har urfremføring i år (2023) kan heller ikke nomineres. Det viktigste er at det er urfremført i perioden 2020-2022 og er ikke nødvendig å legge til alle gangene verket har blitt fremført.

År Hvor Hvem (utøver) Anledning/annet

Maks 800 tegn

800 tegn igjen
Dokumentasjon *

For å gjøre en tilfredsstillende vurdering, trenger juryen lyd- og/eller videoopptak og partitur (eller annen dokumentasjon) der det er relevant. NKFs administrasjon kan bistå med innsamling av slik dokumentasjon i tilfeller hvor forslagsstiller ikke selv har laget verket.

Vedleggene kan ikke samlet utgjøre mer en 32 mb. Det er kun mulig å legge ved pdf, lyd og videofiler.

Lenke til dokumentasjon
URL: Beskrivelse

Bruk dette feltet til å gi oss informasjon om hvor vi kan få tak i dokumentasjon (partitur og/eller lyd) dersom det ikke er vedlagt søknaden.