Norsk
Komponistforening

Adobe Stock 603657308 Siqarus

Påmelding til NKFs fagseminar 2023

5. september 2023

Påmeldingsskjema

Navn
Kommer du på fagseminaret i Oslo den 9. - 10.des 2023?
Merk at påmeldingen er bindende og at eventuell avmelding på skje skriftlig på e-post til maral@komponist.no.
Ved avmelding inntil 21 dager før arrangementsstart vil deltaker belastes med et gebyr på 200 kr. Ved avmelding mindre enn 21 dager før arrangementstart belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding grunnet sykdom, med gyldig legeattest, mindre enn 21 dager før arrangementstart: 0 kr.
Deltakerkategori fagseminar *
Merk at NKF ikke dekker utgifter til reise og overnatting i forbindelse med arrangementet. Deltakeravgiften dekker kun deltakelse, samt mat og drikke.
Kommer du også på julebordet den 9.des 2023? *

Årets førjulsfest vil avholdes på Faksen Bar i Nedre Slotts Gate 6 i Oslo.

Deltakerkategori julebord *

Beløpet dekker velkomstdrikke, julebordsbuffet med dessert, samt tilhørende drikke.

Trenger du hotellrom for oppholdet (9.desember - 10.desember)?  *

NKF besørger hotellreservasjon kun til medlemmer som bor utenfor Oslo. NKF dekker også rimeligste reise til medlemmer som bor utenfor Oslo. Normal begrensning er kr. 2500,-. Dersom du har bestilt unødvendig kostbare, feks bestilt billetter tett opp mot avreisedato, kan refusjonen bli avkortet. Reiseutgifter refunderes mot innsending av reiseregning. 
Du finner skjema for reiserefusjon her: https://komponist.no/skjema-for-reiserefusjon

Diettpreferanser *
750 tegn igjen
Har du noen allergier og/eller intoleranser vi bør vite om? *
Samtykke til fotografering

Vi oppbevarer bildene så lenge du ikke motsetter deg dette. Det er frivillig å la NKF benytte bilder av deg, så du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, må du gjøre det skriftlig og sende det på e-post til beate@komponist.no.

Betaling/fakturering