Innkalling til NKFs generalforsamling

19. januar 2022

Genfors 2023
Årets generalforsamling er mandag 5. juni.

Fristen for å melde inn saker som ønskes behandlet på årets generalforsamling må i henhold til vedtektene være innkommet senest 1. februar. Vi anmoder om å benytte NKFs e-post for å melde inn saker, eller direkte til daglig leder Ida Habbestad.