Norsk
Komponistforening

Innkalling til NKFs generalforsamling

19. januar 2022

Adobe Stock 142577606

Foto: lefebvre_jonathan/stock.adobe.com

Foto: lefebvre_jonathan/stock.adobe.com

Årets generalforsamling er lørdag 21. mai.

Vi håper for at det blir mulig å gjennomføre denne med fysisk oppmøte i år og har booket Litteraturhuset i Oslo for anledningen. Dagen vil starte med medlemsmøte kl. 13, mens generalforsamlingen er berammet fra kl. 15.

Fristen for å melde inn saker som ønskes behandlet på årets generalforsamling må i henhold til vedtektene være innkommet senest 1. februar. Vi anmoder om å benytte NKFs e-post for å melde inn saker.