Adobe Stock 197908933 9dreamstudio

9dreamstudio

Søknad om medlemskap

7. juli 2024

Søknadsskjema, medlemskap

Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. I saksbehandlingen vil kun navn, alder og bosted deles med utvalget som behandler søknadene, og denne informasjonen arkiveres som del av saksdokumentene. Navn og kontaktinformasjon til alle som blir innvilget medlemskap vil bli oppbevart i Norsk Komponistforenings medlemsregister. Personopplyningene i selve skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved halvårlig rutine.

Navn:
Bor du i Norge? *

Norsk Komponistforening har som et av vilkårene at du enten bor og virker i Norge eller er norsk statsborger (som bor i utlandet)

Adresse
Land

I tråd med nye vedtekter kan profesjonell skapende kunstnerisk praksis vises på en av tre måter:

1. Dokumentasjon på utdanning: Bachelor eller høyere grad i komposisjon eller lydkunst.

2. Dokumentasjon på aktivitet i feltet som er eksternt vurdert av fagfeller eller fagkompetent organ. Kravet er minst fem blant følgende: Profesjonelle offentlige fremførelser, utgivelser, visninger, bestillinger eller stipendtildelinger.

3. Dokumentasjon på arbeider: Enten minst fire verk, eller arbeider med samlet varighet på minst 40 minutter, samt CV og et refleksjonsnotat om hvordan søker arbeider som komponist.

Skjemaet vil tilpasses kategorien du velger under
Velg søknadskategori:

I Norge er det kun to bachelorstudier i komposisjon, men flere steder hvor en kan ta master og phd. Det finnes selvsagt flere komposisjonsutdanninger i utlandet, så hvis du har studert faget i utlandet, eller ikke finner din utdanning i listen så velger du "annet" her.

Her kan du skrive inn utdanningsinstitusjon. Skriv gjerne inn lenke til utdanningen også

750 tegn igjen
750 tegn igjen
750 tegn igjen

Vedlegg til søknaden:

Kravet er minst fem blant følgende: Profesjonelle offentlige fremførelser, utgivelser, visninger, bestillinger eller stipendtildelinger. Du velger selv hvordan du vil dokumentere. Gyldig dokumentasjon er tildelingsbrev, lenker som dokumenterer tildeling/visning/fremførelse (neste felt) osv. NB! Du skal ikke legge ved musikkeksempler.

Lenker til dokumentasjon (valgfritt):
Beskrivelse Nettadresse
Last opp CV og minst fire verk, eller arbeider med samlet varighet på minst 40 minutter. Velg verk som er fremført/utgitt. Når det gjelder musikkeksempler kan du enten laste opp filer i skjemaet eller skrive inn lenke(r) til musikkeksempler. Hvis du skriver partitur når du komponerer er det fint om du legger ved eksempel på det, men om det ikke er så sentralt i arbeidet ditt trenger du ikke legge ved slike. Maks total av musikkeksempler opplasting er 28 MB. Bruk lenke til en fildelingstjeneste eller Soundcloud/Youtube eller liknende for større filer. Vi ønsker ikke lenker til tjenester som krever abonnement som Spotify / Tidal / Apple Music osv. Dersom du skal legge til flere filer må det gjøres i samme operasjon da skjemaet skriver over det forrige ved hver opplasting. Norsk Komponistforening er kunstnerstyrt fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform, så det er musikkeksempler innenfor det som kan defineres som kunstmusikk vi er ute etter.

Legg ved en oversikt over arbeid og utdanning relatert til virksomheten som komponist. Maks 2mb

Ikke bruk TONO-utskrift, eller en kronologisk opplisting av verk. Det vi ønsker er en oversikt (evt utvalg) over fremførte verk du har skrevet med utfyllende informasjon om hvem som har fremført verkene, når de ble fremført, samt eventuelle innspillinger. Maks 2mb

Musikkeksempler

Maks filstørrelse er 28MB.

Skjemaet fungerer slik at en ny opplasting skriver over den forrige, så om du skal legge ved flere filer må det gjøres i en og samme operasjon (lettest om du samler vedleggene i samme mappe først). Lydfiler og pdf-filer er tillatt. Maks størrelse er 28 mb

Lenker til musikkeksempler:

Det er definitivt best om lenkene leder til åpne tjenester som ikke krever innlogging. Vi ønsker ikke lenker til Spotify, Apple Music, Tidal eller liknende, og vi ønsker ikke mer enn totalt 5 musikkeksempler totalt (opplasting/lenker)

Nettadresse Beskrivelse