Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie foto Renate Madsen NKF 20200829 08

Renate Madsen

Klager NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

26. februar 2021

Hverken NRKs sjefer, Kulturdepartementet eller Medietilsynet vil ta ansvar. Nå har Norsk Komponistforening sendt en formell klage til Kringkastingsrådet.

Kritikken av NRKs musikkdekning har vært like omfattende og langvarig som kanalens kutt i musikkjournalistikken. Styre- og nestleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken. De hevder NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster i henhold til NRK-plakaten.

– NRK har ansvar for å tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for alle. Vi ser en motsatt utvikling, NRKs musikkprofil svarer ikke til de krav og forventninger om redaksjonelt innhold, mangfold i kunstneriske uttrykk og bruk av norsk musikk, som NRK er omfattet av. Etter en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre, klager vi til Kringkastingsrådet, forteller Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Manglene på musikkfeltet handler i hovedsak om dette:

  • NRK står ikke for bredde og mangfold i musikken.
  • Norske opphavere får ikke spillerom.
  • Redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte.

Kulturminister Abid Raja vil vente med en gjennomgang av NRKs oppdrag til 2023. Til kulturtidskriftet Ballade viser han til prinsippet om armlengdes avstand, og sier «(..) det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser».

Dersom NRKs oppdrag ikke vurderes av Kulturdepartementet før i 2023, blir Kringkastingsrådets behandling desto viktigere. Spørsmålet kan ikke bli hengende i luften i flere år. Lytterne har krav på et bedre tilbud enn det NRK leverer i dag.