Norsk
Komponistforening

Årets verk

Søk støtte

Støtte til bearbeiding av verk

IMG 7451 copy

Dokumentasjonsopptak

20110413 innspilling

Støtte til innspilling og utgivelse

MG 9705

Komponistbolig

20131015 NMD2014 0406 liten

Ekspress konsertstøtte

Mentorordningen

Adobe Stock 229773855 foto Ronny Behnert

Norske lydlandskap – støtte til tekstproduksjon

20110413trykningsstotte01

Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar

POP 09875

Reisestøtte i forbindelse med urfremføring