Norsk
Komponistforening

Adobe Stock 507638313

Økt fokus på norsk repertoar

Vikten Beach Lofoten

Nye tildelinger i Norske lydlandskap – støtte til tekster om musikk

Årets verk 2023

Årets verk

Adobe Stock 192349239

Støtte til bearbeiding av verk

IMG 7451 copy

Dokumentasjonsopptak

20110413 innspilling

Støtte til innspilling og utgivelse

20131015 NMD2014 0406 liten

Ekspress konsertstøtte

Adobe Stock 114179755 sdecoret

Støtte til synliggjøring

Adobe Stock 227532753 yganko

Såkornmidler

Vikten Beach Lofoten

Norske lydlandskap – støtte til tekster om musikk

Adobe Stock 507638313

Støtte til tilgjengeliggjøring av norsk repertoar