Komponistforeningens likestillingspris 2020 går til Hilde Synnøve Blix

31. desember 2020

Siden 2017 har Komponistforeningens likestillingspris blitt delt ut årlig til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Det er åpent for alle å melde inn forslag på kandidater man mener har utmerket seg gjennom året eller gjennom langvarig innsats har banet vei for ny positiv praksis på feltet. Prismottakeren velges deretter ut av styret i Norsk Komponistforening.

I år går prisen til musikkforsker Hilde Synnøve Blix (f. 1966), for hennes kreativitet og innovative arbeid for likestilling i akademia, særlig innenfor fagområdet kunst og musikk. Blix er professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø. Hennes forskningsinteresser er blant annet læringsstrategier, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess.

Hilde Blix

Foto: Lars Aake Andersen

Blix har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Trondheim (1985–1991) og doktorgrad i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Hun har ledet Forskningsrådsprosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfagene», og i 2017 fikk hun likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø.

– Det er veldig gledelig å se hvordan Hilde Blix har lykkes i å gjøre likestillingsarbeidet til en positiv og inspirerende sak. Gjennom sin personlige, kreative og inkluderende tilnærming til dette arbeidet, har hun bidratt til å skape økende bevissthet og et genuint engasjement for tematikken, sier Komponistforeningens nestleder Stine Sørlie.

Prisutdelingen vil finne sted på Nordlysfestivalen i begynnelsen av februar 2021.

– Grunnet årets begrensninger har vi valgt å vente med selve prisutdelingen til den andre siden av årsskiftet, og vi er veldig glade for at vi dermed får anledning til å samarbeide med Nordlysfestivalen, forteller Sørlie. Vi ser frem til å hedre Blix i den delen av landet hvor hun har sitt virke.

Komponistforeningens likestillingspris er en årlig pris som deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Den første prisen ble delt ut i 2017.

Komponistforeningen går åpent ut hvert år for å innhente forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.