Tilbakemelding: Fagseminar 2023

15. desember 2023

Tilbakemelding fagseminar 2023

Hva er ditt totalinntrykk av fagseminaret?  *
Hvor mange ganger har du deltatt på fagseminaret tidligere? *
Hvordan fikk du vite om fagseminaret? *
Synes du informasjonen før seminaret var tilstrekkelig og klar? *
Hvordan opplevde du kvaliteten på innholdet i presentasjonene? *
Hvordan opplevde du mulighetene for nettverksbygging under seminaret? *
Hva synes du om varigheten på fagseminaret? *
Hva synes du om lengden på programpostene? *
Vil du anbefale seminaret til andre kollegaer eller fagpersoner? *