Norsk
Komponistforening

Medlemsundersøkelse "Komponistens verktøykasse"

2. september 2022

Fyll inn dine innspill her

Hvilke temaer foretrekker du?
Hvor ofte bør Komponistens Verktøykasse arrangeres?
Hvilket format foretrekker du?
Ukedag eller helg?
Når på dagen foretrekker du at verktøykassene arrangeres?