20181214 215048

Beate Styri / NKF

Tora Augestad er Årets utøver 2018

14. desember 2018

Norsk Komponistforening delte ut prisen Årets utøver 2018 fredag kveld, den 14. desember.

Gyrid Nordal Kaldestad, leder i Musikkfaglig utvalg overrakte prisen, som foruten et diplom, er på 50 000 kroner. I tillegg bevilges prisvinneren ytterligere 50 000 kroner til konserter/aktivitet som fremmer norske nålevende komponister.

Prisen for årets utøvar går i år til ein kunstnar som har gjort seg bemerka både nasjonalt og internasjonalt. Utøvaren har i snart to tiår vore ein viktig formidlar av samtidsmusikk i inn-og utland. Det er ein utøvar som bevegar seg mellom sjangrar, og er med på å foreine desse.

Utøvaren har ei større internasjonal karriere enn det mange her heime er klar over. Sjølv om vedkommande har ei stor internasjonal karriere – bankar hjarta hennar for det som skjer her heime og ho er ein aktiv bestillar av nyskriven norsk musikk. Det bør nemnast at ho i 2017 urframførte ikkje mindre enn 2 ½ time norsk musikk!

Hennar evne til å famne breitt musikalsk og å bidra til å bringe norsk musikk ut, nasjonalt og internasjonalt er unik. Ho er uredd og har ei sterk kunstnarisk stemme i alle prosjekt ho er med i.

Årets utøvar er ikkje berre ein viktig og sentral utøvar, ho gjer også eit viktig arbeid for å formidle norsk samtidsmusikk til eit publikum utafor dei største norske byane gjennom Hardanger Musikkfest saman med Therese Birkelund Ulvo.
TORA 65 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET web

THOMAS K. B. OLSEN / BERLINKONTORET

Tora Augestad er kåret til Årets utøver 2018

Om prisen Årets utøver:

Norsk Komponistforening deler årlig ut prisen «Årets utøver». Prisens størrelse og form fastsettes av styret.

Som «Årets utøver» kan velges en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode.

«Årets utøver» innstilles av Det sakkyndige råd (Musikkfaglig utvalg) i god tid, slik at utdeling fortrinnsvis kan skje innen årets utgang. Dersom Det sakkyndige råd mener at det ikke finnes en egnet kandidat, kan rådet anbefale at prisen ikke deles ut.