Er kritikken bred nok nå, NRK?

15. mars 2021

I dag publiserer VG et opprop mot den manglende bredden i NRKs musikk-, kunst- og kulturdekning signert 18 organisasjoner i norsk kulturliv.

Til sammen representerer de flere hundretusener av mennesker i alle aldre, fra den profesjonelle kunst- og kulturbransjen til det frivillige musikk- og kulturlivet. Nå ber vi NRK svare på hvordan de vil følge opp kritikken fra oss, Kringkastingsrådet og organisasjonene.

Klagen fra Norsk Komponistforening fikk betydelig støtte i Kringkastingsrådet, som formidlet at det var på høy tid at spørsmålet blir behandlet og diskutert i rådet. Det ble sagt at musikkdekningen bar preg av å være en form for minste felles multiplum, og NRK ble anmodet om å ta med seg innholdet i klagen i sitt arbeid. Likevel sa ikke NRK noe om hvordan de ville jobbe med dette videre. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen så gjerne en diskusjon, men gikk også langt i å avvise kritikken som grunnløs.

Nå har et bredt spekter av norsk kulturliv sluttet seg til kravet om endring, noe som synliggjør at kritikken handler om hele spekteret av uttrykk, kunst- og kulturformer. NRK kan ikke fortsette med å avskrive kritikken som uttrykk for særinteresser de ikke trenger forholde seg til, eller benekte at musikk-, kunst- og kulturdekningen er svekket.

Opprop mot NRKs manglende dekning av bredden i norsk musikk- og kulturliv

NRK-plakaten forplikter NRK som allmennkringkaster på flere områder. I paragraf 17 står det: «NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.» Videre står det i paragraf 45: «NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke være styrt av kommersielle hensyn.»

Men oppfyller NRK disse kravene? Vi mener at de i stadig mindre grad gjør det.

I 2015 samlet flere organisasjoner seg til en felles protest mot kuttene i P2s kulturprogrammer, og ba kringkastingssjefen redegjøre for NRKs prioriteringer i kulturjournalistikken. I de seks årene som har gått siden dette, har utviklingen dessverre fortsatt i feil retning. Kritikken fra musikk- og kulturfeltet har bare økt i omfang, på samme måte som avstanden til kravene NRK skal levere på.

Kritikken om manglende redaksjonell behandling gjelder nå hele den kunstneriske uttrykksbredden fra musikk, til litteratur, visuell kunst og scenekunst. NRK har ikke på noe tidspunkt i denne perioden vist evne til å ta imot kritikk og bruke den konstruktivt til utvikling.

Kringkastingssjefen svarte ikke på det egentlige innholdet i kritikken i 2015. På møtet om Norsk Komponistforenings klage på NRKs musikk- og kulturprofil i Kringkastingsrådet den 11. mars i år fikk vi en reprise. NRK omtalte klagen som omfattende og bred, men på vegne av noe smalt, og gjentok det de har sagt til all kritikk som har blitt fremført: vi er fornøyde med egen innsats.

Vi, som lenge har vært kritiske til utviklingen i NRK, føler i stor grad vi snakker for døve ører når vi snakker til NRK. Også dette fikk vi en demonstrasjon av i møtet i Kringkastingsrådet sist torsdag: Som direkte oppfølging til at Kringkastingsrådets leder ba NRK ta med seg kritikken i arbeidet som skal gjøres fremover, fulgte kringkastingssjefen opp med en fullstendig avvisning av alle deler av kritikken.

Et steg framover ble likevel tatt: Klagen fikk bred støtte av medlemmer i Kringkastingsrådet, som kom med prinsipiell og viktig kritikk av NRK. Vi mener det nå er viktig å få fram at vi, som utgjør et bredt spekter av norsk kultur- og musikkliv, står samlet i ønsket om endring i NRK. Den stadige nedprioriteringen av redaksjonell behandling av kunst- og kulturfeltene i NRKs mange kanaler rammer oss alle, både som lyttere, seere og som kulturaktører.

Vi trenger et NRK som tar våre respektive felt på alvor, som gjenspeiler mangfoldet, bredden, og vitaliteten i norsk musikk-, kunst- og kulturliv, og som ser at alle de ulike delene henger sammen og danner grunnlaget for en rik og sammensatt offentlighet på tvers av sendeflater, på radio, tv og på nett.

Ved å segmentere feltene opp i snevert definerte målgrupper har mange blitt veid og funnet for lette til å kunne finne sin naturlige plass i NRKs tilbud. Hvor mange må vi være for at NRK skal lytte?

Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening
Hans Ole Rian
, forbundsleder Creo
Ole Henrik Antonsen
, styreleder NOPA
Gry Bråtømyr
, daglig leder Norsk jazzforum
Rune Frank Brunslid
, fungerende generalsekretær Norges Korforbund Ruben Steinum, styreleder Norske Billedkunstnere
Karl Ole Midtbø
, generalsekretær Norges Musikkorps Forbund
Heidi Marie Kriznik
, leder Den norske Forfatterforening
Knut Alfsen og Anne Kokkin
, forbundsleder og nestleder Norsk Skuespillerforbund
Monica Boracco
, forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund
Linda Dyrnes
, dagleg leiar FolkOrg
Bjørgulv Vinje Borgundvaag
, styreleder Norsk musikkråd
Anderz Døving
, daglig leder Klassisk
Liv Bakke Kvinlog
, daglig leder Norsk Viseforum
Bitten Svendsen, daglig leder Norsk Bluesunion
Tone Østerdal
, daglig leder Norske Konsertarrangører
Bjørnar Habbestad
og Tine Valavuo Tyldum, kunstnerisk leder og daglig leder nyMusikk
Marius Øvrebø-Engemoen
, daglig leder GramArt