Norsk
Komponistforening

Meg stocken 3

Foto: Jonas Gren, 2021

Jakob Glans

Jakob Thonander Glans (f. 1998) er en yrkesaktiv ung komponist fra Oslo. Hans hovedvirke er som samtidskomponist der han skriver for akustiske instrumenter men han er også aktiv som punkegitarist i det Göteborgsbaserte bandet RONÖM og som musiker på diverse instrumenter i den internasjonalt baserte samtidsduoen SLEDGE DUO.

Jakob har bakgrunn fra Blitzmiljøet i Oslo og har med det punkekultur som en viktig del av sitt virke. Mye av musikken hans er tung, hard, enkelt konstruert og benytter seg av et enormt stort spekter i dynamikk og stil. Fra det tradisjonelle til det eksperimentelle og fra det stille til det brutalt lydsterke. Han har omtalt musikken sin både som "musikalsk brutalisme" og "camp" og motsier seg alle ideer om høy og lav-kultur.

Jakob har aktivt jobbet med å bringe kunstmusikken inn på nye arenaer og nye arenaer inn i kunstmusikken. Blant annet gjennom å sette opp opera på Blitzhuset og senere ved å arrangere konsert med et hardcore-punkeband på klassisk operafestival.

Han har skrevet og fremført verker både nasjonalt og internasjonalt. Inkludert 2 operaer, 16 kammerstykker, 2 orkesterstykker og 3 offisielt utgitte albumer. Han har jobbet med ensembler som blant annet Insimul Sinfonietta, Gothenburg Wind Orchestra, Gageego! og Titania, og blitt fremført på festivaler i Sverige, Danmark og Island.