Bilde fra 11 nov 2012

Privat foto

Stig Nordhagen

Stig Nordhagen (1966) er født og oppvokst i Gjøvik i Oppland fylke. Åtte år gammel begynte han å spille klarinett i hjembyens korps. Etter fullførte diplomstudier i Norge og Nederland med lærere som Ricard Kjelstrup, Tove Bratbak og Walter Boeykens, begynte han i Forsvarets musikk i Kristiansand i 1994. I 2003 begynte han som soloklarinettist i Kristiansand symfoniorkester, hvor han fortsatt arbeider. Nordhagen har siden 1994 vært ansatt som klarinettpedagog ved UIA (Universitetet i Agder/Tidligere høgskolen i Agder). Nordhagen har også undervist i statslære, verkanalyse, musikkhistorie og komposisjon ved samme sted.

Nordhagen et omfattende kompositorisk virke. Nordhagen har regelmessig komposisjonsbestillinger fra utøvere og ensembler, som Ungdomssymfonikernes (40-års jubileum i 2013), Tine Thing Helseth, Stavanger Symfoniorkester, Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Kristiansand symfoniorkester, pliktnummer til EM for brass band i Oslo 2013 med mer.

Høsten 2015 ble forestillingen ”Spor” fremført med Kristiansand Symfoniorkester og ca. 170 elever fra videregående skoler i Kristiansand, men musikk av Stig Nordhagen. Dette er en forestilling hvor elever med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske står på scenen sammen, hvor mestring, forståelse og inkludering er bærende elementer.

Nordhagen har også vært dommer ved en rekke mesterskap i både brass og janitsjar i de øverste divisjonene. I 2015 var ham også dommer under EM i brass i Freiburg i Tyskland